Läs senare

Låt alla elever utvecklas

Diskussionen om pojkars och flickors betyg måste lyftas en nivå, tycker lärarstudenten Louise Petersson.

17 mar 2011

På sistone har Lärarnas tidning skrivit om »betygsdiskriminering«.Pojkar missgynnas i betygsättningen och flickor får »snällbetyg«. Detta är inte rättvist och pojkarnas betyg måste höjas. Men det är tyvärr inte så enkelt. För att förstå varför det ser ut som det gör, krävs en djupare analys.

»Kvinnliga egenskaper« uppskattas mer än »manliga« i en lärandemiljö, eftersom flickor generellt sett är mer tysta, lydiga och passiva än pojkar. Det är också därför de kallas »kvinnliga« egenskaper. Likadant anses det »manligt« att vara bråkig, olydig och göra uppror.

Detta är en av anledningarna till att flickor får bättre betyg än pojkar. Lärare är människor, inte maskiner, och har därför lättare att sätta högre betyg på en skötsam elev än på en bråkig. Huruvida det är rätt eller inte, är en annan diskussion.

Alltsedan ett spädbarn könsbestäms blir det uppfostrat in i en könsroll. Det räcker med 15 minuter på närmaste förskola för att höra någon säga »nu var du duktig, nu gjorde du rätt« till en liten flicka.

Flickor har höga betyg för att de behöver det. Pojkar behöver det inte i lika stor utsträckning. Det är fortfarande pojkarna som hörs mest i klassrummet, får sin vilja igenom, mår bäst och i slutändan får de mest statusfyllda jobben, även om de presterat sämre på papperet. Flickor har lärt sig att de blir uppskattade först när de gör som de blir tillsagda.

En flicka med toppbetyg lider tyvärr också med ganska stor sannolikhet av dåligt självförtroende, självdestruktivt beteende eller ätstörningar. Hon definierar sig själv genom att prestera bra. Är det värt att eftersträva?

Det är å andra sidan mer sannolikt att en pojke med höga betyg mest är intresserad av skolans ämnen och gör det han tycker är roligt.

Definitionen av vad som är typiskt flickor och typiskt pojkar måste upplösas. Det är ingenting som ska upprätthållas eller försvaras. I och med att vi accepterar att »flickor är sådana« och »pojkar är sådana« har vi fått den betygsdiskriminering vi ser i dag.

Vi måste sluta dubbelbestraffa flickorna för detta. Vi har uppfostrat dem till att de måste prestera för att få uppmärksamhet och det är därför de lärt sig lista ut hur läraren vill ha det.

Det är nu vi ska fråga oss: Vad är det som måste förändras? Att pojkar får lika höga betyg som flickor? Eller ligger kanske lösningen i att alla elever kan få utvecklas, oavsett könstillhörighet? 
 

ur Lärarförbundets Magasin