Läs senare

”Låt andra än lärare ordna utflykter”

Låt andra än lärare och förskollärare ordna utflykter, vara matvakt, sköta inköp eller ordna med vilan. Det inspelet gör lärarfacken tillsammans med SKL till regeringen.

03 aug 2016

”Lärare ska vara lärare”, skriver Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting i en gemensam skrivelse till regeringen. De tre aktörerna poängterar att lärarnas och förskollärarnas arbetsuppgifter måste renodlas till kärnuppdraget – att undervisa.

Detta kan delvis förverkligas genom att skolorna anställer fler kuratorer, skolsköterskor, it-tekniker och vaktmästare.

Men det kan också handla om att anställa nya yrkesgrupper, till exempel lärarassistenter.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund räknar i en kompletterande skrivelse upp ett antal administrativa och praktiska arbetsuppgifter som lärare, förskollärare och fritidspedagoger uppger att de själva utför, men som de anser att andra borde göra.

 • Sammanställa mejl- och telefonlistor till föräldrar.
 • Administration kring föräldramöten.
 • Ordna med studiebesök, friluftsdagar, utflykter och resor.
 • Beställa och ta hand om kontorsmaterial.
 • Ta hand om ledighetsansökningar och boka utvecklingssamtal.
 • Vara matvakt.
 • Vara provvakt.
 • Kopiera.
 • Göra i ordning inför och plocka undan efter förskolelunchen. Samma sak med vilan.
 • Skaffa vikarier.
 • Fördela elevskåp och busskort.

Regeringen har redan tidigare förklarat att den vill frigöra tid så att lärare kan få vara mer lärare. Därför förbereder regeringen förslag som ska underlätta för skolorna att anställa andra yrkeskategorier som kan avlasta lärarna.

ur Lärarförbundets Magasin