Läs senare

Låt barnen vara hemma med sina syskon – också

ReplikBarn till föräldralediga behöver tid både i förskolan och med sin familj. 40 förskoletimmar i veckan är för mycket även för femåringarna, skriver en personalgrupp i Östersund i en replik på Helena Bergmans debattartikel om skillnaderna i vistelsetid i landet.

Om debattörerna

Berit Sillström, Pia Gryckdal, Anna-Lena Blom, Angelica Blom, Ida Pettersson, Simone From, Carola Modin

Förskolepersonal i Östersund

Helena Bergmans lyfter i sin debattartikel ”Fatta beslut om vistelsetiderna i förskolan, regeringen!” fram att rätten till förskola för barn till föräldralediga eller arbetssökande skiftar mellan 15 och 40 timmar beroende på var i Sverige du bor. Hon uttrycker att skillnaderna kan tolkas som att alla barn inte har samma rättigheter och att de därför går emot FN:s barnkonvention.

Vi är ett arbetslag som arbetar i en kommun där barn till föräldralediga har rätt till 15 timmar per vecka i förskolan och barn till arbetssökande 25 timmar. Vi har tillsammans över hundra år av arbetserfarenhet med barn och deras familjer i olika socioekonomiska områden.

Förskolan är en utmärkt plats för lärande och utveckling och barn som går 15 timmar i veckan är delaktiga i det. Vi ställer oss frågande till om det är barnens behov som tas i beaktande när Stockholms stad tar beslut om rätt till 40 timmar per vecka. Vi anser att beslutet försvårar även för andra delar i den ovan nämnda barnkonventionen.

Ett exempel är ”varje barns rätt till lek, vila och fritid” där de två sista punkterna blir svåra att uppfylla om barnet ska spendera 40 timmar i förskolan varje vecka.

Varför är det en bra idé att ettåringar ska vara på förskola 20 timmar i veckan och femåringar hela 40 timmar?

Enligt Helena Bergman är det diskriminerande att inte låta äldre barn få mer än 15 timmar i veckan på förskolan om de vill. Vi ställer oss frågan: Ska en fem- eller sexåring avgöra sin egen vistelsetid? Hur blir det då för barn till föräldrar som inte jobbar heltid eller har lediga dagar mitt i veckan? Är det diskriminerande för dessa barn också, att inte få 40 timmar?

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Vi undrar vad hon grundar sina önsketimmar på när hon förslår olika vistelsetider för olika åldrar. Varför är det en bra idé att ettåringar ska vara på förskola 20 timmar i veckan och femåringar hela 40 timmar? Finns det någon forskning som säger att barnen mår bättre av fler timmar?

I Sverige säger lagen att alla barn har rätt till förskola, vilket är fantastiskt, men vi anser att barnets rätt till sin familj inte får glömmas bort när politiker fattar beslut som rör antalet timmar. Under perioden då barnet har syskonplats ser vi det som en förmån att barnet får tid på förskolan och samtidigt hinner få möjlighet att knyta an till sitt nya syskon och få tid med sina föräldrar.

Förskolan är viktig, men barnets rätt till sin familj är viktigast.

ur Lärarförbundets Magasin