Läs senare

Låt lärarassistenter sköta fritidspedagogernas ena jobb

DebattMed en lärarassistent i klassen skulle fritidspedagogen/fritidsläraren både hinna vara en medveten pedagog på rasterna OCH planera eftermiddagens verksamhet i fritidshemmet, skriver Anna Wendel, nyexaminerad fritidslärare.

25 apr 2018

Om debattören

Anna Wendel

Grundlärare med inriktning fritidshem (behörig att undervisa i bild)

Stockholm

Problemet för fritidslärare/fritidspedagoger handlar idag om att yrket inrymmer så otroligt mycket. Vi ska på något sätt hinna planera pedagogiska genomtänkta aktiviteter för eftermiddagarna, förbereda material och eventuellt göra instruktioner, powerpoint-presentationer eller videor. Vi ska även fixa rent administrativa uppgifter som att skriva ut listor och hantera information från föräldrar. Beställa saker, städa, ordna, packa mellis, skära frukt och så vidare.

Detta samtidigt som vi på förmiddagen ska vara inne i klassrummet som ett skolstöd/resurs eller möjligtvis ta hand om halvklasser, vara ute på alla raster och gärna finnas i korridorer/trapphus för att förhindra/förebygga konflikter. Många av oss måste även följa med klassen till omklädningsrummet samt vara med på idrottslektionen, gärna även bild- och musiklektionen.

Illustration: Colurbox

Vi ska alltså vara i barngrupp hela skoldagen och samtidigt hinna förbereda för en god verksamhet under eftermiddagen. På grund av detta blir det lätt bara frågan om barnpassning och att släcka bränder under fritidstiden. Vi hinner inte planera för att jobba proaktivt eller ens pedagogiskt när vi har kanske två timmar egen planering i veckan och en timme med arbetslaget.

Lärarna har planeringstid hela eftermiddagarna. Varför förväntas fritidspersonal kunna genomföra verksamhet på minst samma antal timmar som lärarna men med en bråkdel av planeringstiden?

Jag har inte gått tre år på universitetet för att sitta bredvid en annan pedagog. För att jag inte ska bränna ut mig behöver yrkesuppgifterna ändras och ansvarsområdena tänkas över eftersom de idag i princip inbegriper två yrken – resurs/extra vuxen/extra lärare samt fritidslärare.

Varför förväntas fritidspersonal kunna genomföra verksamhet på minst samma antal timmar som lärarna men med en bråkdel av planeringstiden?

Fritidsläraren behöver få fokusera på fritidshemmets uppdrag, att skapa en verksamhet där alla elever kan frodas, utvecklas samt få rekreation. Jag skulle gärna slippa vara i barngrupp som resurs under förmiddagen, eller delar av den, för att hinna planera en god verksamhet för fritidstiden. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att se elevernas hela dag och att det är kul att jobba med skolämnen på ett mer praktiskt sätt. Jag vill ta hand om föräldrakontakten eftersom den är så viktig i relationen med eleverna, likaså konfliktlösning.

Mitt förslag är att lärarassistenter tar över ”resursrollen” under skoltid, och alltså är den extra vuxne. De behöver inte planera lektioner eller aktiviteter utan ”bara” utbildas i att handskas med barn i ett pedagogiskt sammanhang. För en sådan roll behöver utbildningen ha mycket fokus på gruppdynamik, bemötande av människor och normkritisk pedagogik. Även lättare introduktioner av didaktik i grundämnena samt specialpedagogik. Det kan nog även vara bra med någon sorts information kring elever med särskilda behov eftersom det ofta är de som behöver mest stöd i gruppen och klassrummet.

Detta borde det inte krävas mer än två års utbildning för. Kanske till och med endast ett år.

Tänk att inte behöva utföra två yrken samtidigt, det vore drömmen.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin