Läs senare

Låt oss fortsätta vara det inkluderande förbundet

DebattDet är oacceptabelt att arbetsgivare anställer obehöriga. Men vägen till fler behöriga är att vara en blåslampa på huvudmännen i villkorsfrågorna, inte att exkludera anställda lärare från medlemskap i Lärarförbundet, skriver förskolläraren och huvudskyddsombudet Per Edberg.

23 feb 2018

Om debattören

Per Edberg

Fackligt förtroendevald i Lärarförbundet, huvudskyddsombud och förskollärare

Umeå kommun

Förbundsstyrelsens förslag till höstens kongress att vi ska bli ett rent professionsförbund är inte något som tilltalar mig varken som lärare eller i mitt fackliga engagemang. Jag vill inte som förtroendevald hamna i ett läge där jag ska kontrollera om nya som fått en lärarbefattning kan vara med i förbundet eller ej.

För drygt 25 år sedan blev jag medlem i det fackförbund som företrädde alla lärare i alla skolformer. Jag fick veta att det nybildade Lärarförbundet drev frågor om arbetsmiljö och lön men även professionsfrågor. Efter ett par år som yrkesverksam blev jag fackligt ombud då jag kände att jag ville driva på i de frågor som kändes viktiga för mig som förskollärare – lön, planeringstid, förskollärarens roll och förskolans utveckling.

Illustration: Colourbox

Något senare blev jag kursledare i Lärarförbundets stora satsning ”Ung i Lärarförbundet”. Under de år jag höll i kurserna kunde jag stolt berätta för nya medlemmar att vi var ett förbund som stod starkt i både villkors- och professionsfrågorna för alla lärarkategorier i alla skolformer. Vi var tydliga med att alla lärare är varandras förutsättningar.

När kravet att vara behörig och legitimerad som lärare infördes hade jag blivit ledamot i vår avdelningsstyrelse. De lärare i kommunen som inte var behöriga fick besked om att de skulle sägas upp. Många hade varit anställda länge och fick helhjärtat stöd av mitt lärarförbund. Vi kunde förhandla oss till en tidsfrist för dem som ville läsa in rätt behörighet.

Det andra lärarfacket, som sa sig vara ett professionsförbund för endast behöriga, gav långnäsa till sina medlemmar i samma situation och lät dem klara sig helt själva. Jag var oerhört stolt över att tillhöra ett riktigt fackförbund som företrädde sina medlemmar ända in i kaklet.

Jag var oerhört stolt över att tillhöra ett riktigt fackförbund som företrädde sina medlemmar ända in i kaklet.

Jag har ytterst sällan hört medlemmar säga att vi borde jobba mer med professionsfrågorna. Däremot hör jag nästan dagligen att vi måste driva villkors- och arbetsmiljöfrågorna kraftfullare. Lärarförbundets stora medlemsdialog 2017 visar samma sak: villkor och arbetsmiljö ligger klart i topp. Vi ska vara en blåslampa på skolhuvudmännen i dessa frågor.

Att arbetsgivare anställer obehöriga är inte acceptabelt. Läraryrket måste vara attraktivt så att färre lämnar yrket, färre blir sjuka av jobbet och det blir stor konkurrens om utbildningsplatserna på lärarutbildningarna. Det är rätt väg att gå för att få ökad andel behöriga lärare i alla skolformer. Men vi ska inte exkludera någon anställd lärare.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

En del i förbundsstyrelsens förslag är att de som redan nu är med i Lärarförbundet, men inte har rätt behörighet eller relevant utbildning, ska få vara kvar. Det är de nya som får en anställning i en lärarbefattning utan relevant utbildning som inte ska tillåtas bli medlemmar. Man föreslår helt enkelt att dörren ska stängas för de som inte hunnit in. Det blir ett ”vi och dom” som känns främmande.

Min inställning är att vi ska vara ett tydligt fackförbund i både professions- och villkorsfrågorna och att vi ska vara inkluderande. Vi ska företräda alla som anställs i en lärarbefattning och ser Lärarförbundet som bästa facket att vara medlem i. Något annat är inte ett alternativ för mig.

ur Lärarförbundets Magasin