Läs senare

Låt oss ”här nere” visa hur digitaliseringen bör ske

DebattDigitaliseringen av skolan är välkommen. Förstör den inte med verklighetsfrånvända påbud och plattityder uppifrån. Beslutsfattarna måste ta ett kliv ner till klassrummen och se hur olika behoven ser ut, skriver lärarna Andreas Meijer och Johanna Meijer Thulén.

Om debattörerna

Andreas Meijer, utvecklingslärare IKT och SO-lärare på högstadiet

 

 

Johanna Meijer Thulén, lärare i matte, NO och teknik på mellanstadiet

Vi sitter på ett möte. Vilket som helst faktiskt. Mötets innehåll berättar för oss att vi har något styrdokument att förhålla oss till. Rektorn kanske inte har med dessa bestämmelser att göra men det är hens uppgift att se till så verksamheten följer de direktiv som kommer uppifrån. Var någonstans nu ”uppifrån” ligger.

Det som skrivs här är riktat till ”Uppifrån” och de som sitter där och kommer med, säkert välvilliga, direktiv till oss lärare. Vi som tydligen behöver en fast hand för att kunna utföra vårt jobb, fast vi har universitetsutbildning och ofta decennier av erfarenhet bakom oss.

Illustration: Colourbox

Det stora som händer i vår kommun Stockholm är en digitaliseringsprocess. Detta välkomnar vi med öppna armar eftersom vi båda ser stora fördelar med ett mer digitalt arbetssätt och förstår att det kan göra stor positiv skillnad för oss ute i verksamheten.

Däremot är det samma klassiska ”top-down”-styrning som alltid när det kommer till skolan. ”Uppifrån vet bäst”. Styrdokument, nämndmål och generella planer är vad som ska sätta agendan för genomförandet av framtidsvisionen som meddelas oss genom diverse plattityder.

Även om vi är positiva till ökad digitalisering och välkomnar skolan in i den moderna världen så ser vi hur detta verkar formas till ännu en handlingsplan som ska visa att ”Uppifrån” är handlingskraftiga. Precis som vanligt ska vi anpassa oss till mål och styrmedel som sätts av människor som inte verkar vara medvetna om hur verkligheten ser ut.

Genom digitala arbetssätt finns chans att öka kommunikationen mellan lärare, elever, vårdnadshavare och skolledningar runt om i landet. Men bara om skolledningen får möjlighet att skapa de förutsättningar som verksamheten behöver för att till fullo tillgodogöra sig möjligheterna.

För att nå hela vägen är det dags för ”Uppifrån” att klättra ner ett par pinnhål och se hur den verksamhet de styr över faktiskt ser ut. ”Här nere” är det ställe där de hittar oss lärare.

Tanken är att digitaliseringen ska underlätta för hela verksamheten –undervisning, återkoppling och bedömning – men nu genomför vi kompensatoriska åtgärder för att kunna möta målen utan att alla skolor har enheter (datorer/ipads), utbildning eller tid för denna förändring.

Det perfekta verktyget eller arbetssättet finns ju inte eftersom skolan inte är en homogen enhet. EN skola för alla är inte och bör inte vara ett mål. Däremot kanske vi kan sträva mot en skola för ALLA. Behovet för verksamheterna kommer vara olika eftersom förutsättningarna är olika, vilket borde leda till att målsättningarna också borde vara olika.

Men vilka är det som kan peka på behoven i skolan? Vilka är det som kan visa vilken väg digitaliseringsprocessen bör ta för att plocka sten från bördan, och inte lägga dit stenar?

För att kunna nå hela vägen är det dags för ”Uppifrån” att klättra ner ett par pinnhål på stegen, ta sig in i klassrummen och se hur den verksamhet de styr över faktiskt ser ut. ”Här nere” är det ställe där de hittar oss lärare. Här finns också elever, pedagoger, fritidspersonal, skolledare, kuratorer och det är här som kontakten med vårdnadshavare sker.

Kom ner till verksamheten. Var med i klassrummen. Prata med pedagoger, elever och skolpersonal och försök förstå hur verkligheten ser ut. Här nere.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin