Läs senare

Låt sfi-elever sommarläsa på distans – och vara lediga

DebattLåt sfi-lärarna ta fram en sommarkurs på distans eller individuellt anpassade hemuppgifter för sina elever. Det skulle öka likvärdigheten och kvaliteten – och ge även dessa elever lite sommarledigt från skolbänken. Det föreslår Lillemor Persson, sfi-lärare i Umeå.

Om debattören

Lillemor Persson

Sfi-lärare och suppleant i styrelsen för Lärarförbundets lokalavdelning, Umeå

De tittar på sina papper, några rynkar pannan och andra börjar snabbt jämföra med kurskamraterna i närheten.

– Men… varför han inte skola sex veckor?

– Varför jag bara ledig två?

– Sex veckor, jag är ledig fem?

– Ska jag inte studera?

– Varför?

Det tar sin tid att förklara för gruppen att även om de studerar samma kurs så finns inte möjlighet för alla att studera på sommaren. Hur långt uppehåll man får beror också på ens försörjning, vilket inte heller är glasklart för de flesta. Dessutom, och det här är viktigt betonar jag, så är man inte ledig. Det är självstudier som gäller. När eleverna går hem för dagen känner jag mig långt ifrån säker på att alla verkligen förstått. Kanske svårigheten i att förklara också beror på att jag själv tycker att upplägget skaver.

Bild: Colourbox

Förhoppningsvis utvilade återvänder elever och lärare till skolorna i augusti. Fast kanske inte de vuxna eleverna på sfi – svenska för invandrare. För där finns det inga lov. Utbildningen ska nämligen vara kontinuerlig under året vilket regleras i skollagens andra kapitel.

Hur den kontinuerliga utbildningen ska organiseras är däremot inte definierat. Skolverket menar att kommunerna ska erbjuda utbildning året om utan uppehåll eller lov. Lösningen på det verkar vara att lärarna ska ha semestertjänst istället för ferietjänst. I lärarbristens Sverige är det dock ingen garanti för att undervisningen ska kunna pågå året om. För åtminstone fyra veckors sammanhängande semester ska lärarna få någon gång under sommarmånaderna. Vilka ska undervisa då? Vikarier? Då måste det finnas vikarier såväl som utrymme i budgeten.

Ja, man kan såklart slå ihop undervisningsgrupper. Eller kanske bara erbjuda vissa elever, företrädesvis de med etableringsplan och krav på sysselsättning, undervisning under sommaren. Då minskar personalbehovet, bemanningen kan dras ned och förr eller senare får lärarna sin lagstadgade semester. Men de elever som inte får ta del av sommarskolan kanske inte håller med om att sfi pågår året om.

Att vara hemma i fyra veckor med sina barn, lära känna svenskar, sommarjobba, praktisera, landa lite i det nya landet eller få återhämtning är möjligtvis mer värdefullt.

Och de som måste ta del av sommarundervisningen, för att handläggaren på Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten har bestämt det, känner kanske inte att studiebesöken, de sammanslagna grupperna och lärarvikarien leder till att man som elev är närmare kursmålen. Att vara hemma i fyra veckor med sina barn, lära känna svenskar, sommarjobba, praktisera, landa lite i det nya landet eller få återhämtning är möjligtvis mer värdefullt. Både sett ur språkinlärnings-, integrations- och etableringssynpunkt.

Att upplägg och förutsättningar för undervisningen under sommaren ser helt olika ut i landet höjer knappast statusen eller förtroendet för sfi. En utbildning som redan kämpar med kontinuerligt intag, lärarbrist och stora elevgrupper som ofta kombinerar en mängd andra sysselsättningar med studierna i svenska.

Ett sätt att hantera utbud och bemanning under just sommaren presenteras i Skolverkets kartläggning om kontinuerlig utbildning inom vuxenutbildningen. Nämligen distansundervisning. Om läraren, som känner sina elever och kursdeltagare, ges förtroendet att exempelvis ta fram en sommarkurs eller hemuppgifter utifrån elevernas behov och kursmålen, borde det inte vara en omöjlighet att stänga skolan åtminstone juli månad. Det möjliggör:

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

  • att både lärare och elever kan återvända till klassrummen i augusti med ny energi redo för kursstart.
  • att eleverna arbetar med uppgifter som är anpassade till deras förutsättningar och för dem närmare att nå kursmålen.
  • att alla elever istället för vissa får en möjlighet att studera under sommaren.

Vi som arbetar inom sfi vet hur komplex undervisningen är då eleverna hanterar sfi, etablering, jobb, andra studier, kämpar för familjeåterförening, och att få vardagen att gå ihop. Då ser man lätt hur värdefull en sommarmånad utan att sitta i skolbänken skulle kunna vara.

 

ur Lärarförbundets Magasin