Läs senare

”Låt skolan utreda anmälningar”

KlagomålSkolinspektionens utredningar i anmälningsärenden tar för lång tid, låt skolan och huvudmannen ta hand om klagomålen först, manar bland annat Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

av Torbjörn Tenfält
29 maj 2018
29 maj 2018

En anmälan till Skolinspektionen är sällan en lösning, snarare tvärtom, skriver Johanna Jaara Åstrand och Ann-Charlotte Gavelin Rydman i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet. I stället för en snabb och flexibel lösning för eleven hamnar man i en utdragen administrativ process som även drabbar lärare och skolledning. Processen leder ofta till låsta positioner i stället för en diskussion om lösningar med elevens bästa i centrum.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordf Lärarförbundet Skolledare

– Skolinspektionen tittar på om det begåtts något fel – inte på den åtgärdsplan som finns för eleven. Tilliten och relationen mellan föräldrar och skola kan upphöra i det vakuum som uppstår när inspektionen gör sin utredning. Det blir inte konstruktivt och är inte till gagn för eleven, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare till Lärarnas tidning.

Hon och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand vill i stället ha en ordning där skolhuvudmannen är första instans för alla klagomål. Först därefter ska en enskild anmälan kunna göras till Skolinspektionen och tas upp av myndigheten.

De två debattörerna hänvisar till uppgifter från Statskontoret om att antalet anmälningar till Skolinspektionen nästan fördubblades mellan 2010 och 2015. Under 2016 ökade de med ytterligare 19 procent. Den stress och oro som anmälningarna genererar läggs ovanpå de arbetsmiljöproblem skolan redan har att hantera, framhåller de.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

– Vi förstår att föräldrarna är frustrerade, men om huvudmannen hade en tydligare klagomålshantering skulle skolan kunna konstruera den lösning som behövs för eleven på ett mycket snabbare sätt, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Är det inte risk att rättssäkerheten minskar om inte Skolinspektionen finns där som en fristående instans?

– Nej rättssäkerheten borde vara stark även om skolhuvudmannen tar ansvaret för problemet och gör det bästa för eleverna innan ärendet går till Skolinspektionen.

Är det här ett exempel på att ni tycker att Skolinspektionen fått en för ensidig roll?

– Ja, det vore bättre att tydliggöra att det är skolan och huvudmannen som har det första ansvaret att utreda. Då skulle åtgärderna kunna sättas in snabbare, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

ur Lärarförbundets Magasin