Läs senare

Lätta på kontrollen av idéburna friskolor

DebattEn ny studie av utvecklingen inom skolsektorn visar att de ”enskilda” skolor som växer framför allt ägs av koncerner. Dessa skolor har ofta lägre lärartäthet och lägre behörighet än andra skolor, skriver Håkan Wiclander.

30 maj 2019

Om debattören:

Håkan Wiclander

Ordförande Idéburna Skolors Riksförbund

Att koncernägda skolor växer kraftigast gör att allt större del av utbildningssektorn är skolor där lärare får allt fler elever att undervisa och ta hand om, allt större elevgrupper och där dessutom en högre andel lärare saknar formell behörighet.

Studien lyfter fram att det finns en annan kategori fristående skolor, nämligen de idéburna. De drivs av föreningar och stiftelser, och har huvudmän vars föreningar och stiftelser i de flesta fall har allmännyttiga ändamål och därmed inte syftar till vinstutdelning.

De grundas ofta på en pedagogisk idé eller livsåskådning. Skolorna är ofta relativt små och inte koncernägda.

Vill vi ha kvar fristående skolor är det dags att fundera på Friskolereformen 2.0.

Tidigare studier har visat att skolor med idéburen huvudman har behörighet och lärartäthet i nivå med de kommunala.

Foto: Pixabay

De tidigare visionerna om en pedagogiskt blomstrande skolsektor har allt mer utmynnat i likriktning och stora koncerner.

Bland de idéburna skolorna finns pedagogisk mångfald. Dessutom finns ofta närhet mellan lärarnas vardag och skolledning, med korta beslutsvägar. De har utpräglat elevfokus, där skolans pedagogik och resurser inriktas på att stärka utbildningssituationen. Många eftersträvar tätt samarbete med elevens hem.

Efter friskolereformen växte de fristående idéburna skolorna inledningsvis. Det startades föräldrakooperativ och personalkooperativ. I dag är de skolornas tillväxt betydligt lägre än de koncernägda skolorna. Vill vi ha kvar fristående skolor är det dags att fundera på Friskolereformen 2.0.

Först och främst borde dagens kontrollsystem ses över.

Kontroller behövs, men systemen är utformade så att de blir oerhört betungande för mindre skolor.  En annan möjlig reform är att skolor skulle kunna övertas av personalkooperativ.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin