Läs senare

Lättare att stänga av stökiga elever ska ge studiero

studieroMobilförbud i klassrummen och flytt av hotfulla elever. Det är några av åtgärderna som kan bli aktuella för att öka studieron i svenska skolor.
– Vi vet att det finns en stor osäkerhet bland lärarna: när kan jag ingripa och hur ska jag ingripa? Det är svåra frågor så vi tycker att det behövs större möjligheter och större tydlighet, säger Anna Ekström.

26 feb 2020
Lättare att stänga av stökiga elever ska ge studiero
Stökiga elever ska lättare kunna omplaceras. Foto: Marc Femenia, Colourbox

I januariavtalet som regeringspartierna Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) slöt med Liberalerna (L) och Centerpartiet (C) handlade en punkt om en nationell plan för studiero och trygghet i skolan. Nu tillsätts en utredning som regeringen presenterar i dag.

– Det finns ett starkt samband mellan att lära sig mycket och känna trygghet och studiero, sade utbildningsminister Anna Ekström (S), när hon presenterade utredningsuppdraget vid en presskonferens.

Foto: Sten Feldreich

Utredaren får bland annat i uppdrag att kartlägga och analysera de olika delarna i skolans arbete med trygghet och studiero.

I uppdraget ingår också att lämna förslag på lagändringar som möjliggör mobilförbud under lektionerna och även förslag på hur flytt av hotfulla elever ska kunna stängas av eller omplaceras.

–   Som lärare ser vi att skollagen är otydlig när det gäller vårt ansvar och våra befogenheter att gripa in för att skapa studiero vid olika situationer som kan uppstå. Det behöver vara väldigt tydligt för både lärare, elever och vårdnadshavare vad som gäller, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Förslag på hur bestämmelserna om mobilförbud och avstängningar ska utformas skulle ha lagts fram i fjol, enligt januariavtalet. Men nu är det alltså dags att utreda frågorna.

– Sammantaget är det här en bred nationell handlingsplan för trygghet och studiero som vi lägger i en utredares hand, sade Anna Ekström.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin