Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Lättare undervisa elever i mindre grupper

SÄRSKILT STÖDReglerna för undervisning i smågrupper ska bli tydligare. Det vill regeringen, som tillsätter en utredning.

av Emma Olsson
28 jun 2019
28 jun 2019
Lättare undervisa elever i mindre grupper
Elever som behöver extra stöd ska kunna få det i mindre utbildningsgrupper, föreslår nu regeringen. Åsa Vikström, verksamhetsområdeschef för Specialpedagogiskt stöd, t.h. Foto: Colourbox, Olle Melkerhed

Det råder oklarhet kring när och hur skolor får ge elever undervisning i smågrupper. Det menar utbildningsdepartementet. Bland annat pekar de på långa väntetider för elever som bedöms ha behov av att gå i en mindre grupp för att kunna uppnå kunskapsmålen.

Nu vill regeringen, i överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna, titta närmare på vad skollagen säger och hur man kan göra reglerna tydligare.

– Vi ser att det (undervisning i mindre grupp) används i olika stor utsträckning av skolor, och det är bra att man tittar på det i utredningen. När skolor saknar rutiner och strukturer för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd för elever lämnas lärare ensamma att hantera detta i klassrummet, säger Åsa Vikström, verksamhetsområdeschef på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Samtidigt ska utredningen kartlägga hur väl de resursskolor som finns idag fungerar och ge förslag på förbättringar.

Utredningen ingår som en del i utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven, som får förlängd utredningstid till februari 2020.

– Grunden är att elever ges en god likvärdig undervisning och att stöd i små grupper ges om pedagogiska behov finns. Det är också avgörande att stödet ges skyndsamt utifrån elevens behov genom att resurser och kompetens finns att tillgå, säger Åsa Vikström.

Utredaren ska också analysera hur stödet särskild undervisningsgrupp används idag, och vilka beslut från rektor eller huvudman som ligger bakom.

– Ingen elev ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Alla elever ska ges möjlighet att nå målen och få de stödinsatser som de behöver. En del mår bättre och lär sig mer om de får vistas i ett mindre sammanhang. Regeringen vill därför att det ska bli lättare för elever att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupper, säger utbildningsminister Anna Ekström, i ett pressmeddelande.

ur Lärarförbundets Magasin