Läs senare

Lättillgängligt om elevers läsvanor

Hur läser egentligen svenska elever jämfört med barn och ungdomar i andra länder? Den och andra frågor försöker boken »Läsning, läsvanor och läsundersökningar« ge svar på.

17 okt 2012

Hur läser egentligen svenska elever jämfört med barn och ungdomar i andra länder? Läser de sämre än tidigare och vad kan skillnaderna i så fall bero på? Hur stor roll spelar faktorer som kön, socioekonomisk bakgrund och modersmål?

Ulf Fredriksson och Karin Taube söker svaren bortom de braskande rubriker som Pisa-undersökningarna ofrånkomligen leder till och ger svaren i en lättillgänglig populärvetenskaplig översikt.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning .
Titel »Läsning, läsvanor och läsundersökningar«
Författare Ulf Fredriksson och Karin Taube
Förlag Studentlitteratur, 2012
 

ur Lärarförbundets Magasin