Läs senare

”Läxhjälpen ingår i lärarnas uppdrag”

LäxhjälpLärarna på Internationella Engelska skolan i Krokslätt har läxhjälp på schemat. Varje dag kan alla elever välja mellan 4-5 frivilliga pass för att stärka kunskaperna i matte, svenska och andra ämnen. 

av Torbjörn Tenfält
16 Jun 2017
16 Jun 2017

Med 51 olika nationaliteter i skolbyggnaden har många av eleverna på Engelska skolan i Krokslätt i Göteborg behov av extra stöd. Det får de i grundskolans study hall, det begrepp skolhuvudmannen använder för sin läxhjälp.

– Läxhjälpen ingår i lärarnas uppdrag och landar i vår elevsyn och hur vi ser på vårt uppdrag som pedagoger, säger Carl Waddington, rektor på Engelska skolan i Krokslätt.

Internationella Engelska skolan, med ett 30-tal skolor runt om i landet, är den skolhuvudman som får överlägset mest statsbidrag för att erbjuda läxhjälp. I år är beloppet nästan 21 miljoner kronor, en summa som ska räcka till hjälp för 20667 grundskoleelever.

– Det kompensatoriska uppdraget är ett av våra kärnuppdrag. Vi har många barn som bor i socialt utsatta områden och inte har förmånen att kunna få hjälp med läxorna av sina föräldrar, säger Carl Waddington.

De flesta av de 4-5 läxhjälpspassen ligger på eftermiddagen, efter lektionernas slut. På ett schema står tid, plats, vilken lärare som leder läxhjälpen vilka ämnen den läraren kan hjälpa till med. och om läraren pratar både svenska och engelska, eller bara engelska.

– Eleverna får ta med sig sina läxor och antingen sitta själva eller tillsammans med sina klasskamrater. Alla har möjlighet att få individuell hjälp, säger Emma Utgård, lärare och ämnesansvarig i matematik.

Hon ser läxhjälpen som ett bra komplement för eleverna och ett sätt att underlätta undervisningen på de vanliga lektionerna. Hur det påverkar elevernas resultat är svårt att säga, men hon tror att effekten skulle kunna bli ännu större om man kunde förlägga en del av passen löpande under skoldagen.

– Kanske skulle det locka fler elever och göra det lättare att få dit elever som har svårare att ta egna initiativ. Men det är också en fråga om hur lång skoldagen kan vara för eleverna, säger Emma Utgård.

ur Lärarförbundets Magasin