Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Läxkritiker tvivlar på nyttan

Språkläraren Pernilla Alm har skrivit en debattbok mot hemarbete

04 apr 2014
Läxkritiker tvivlar på nyttan
Pernilla Alm kräver bevis för vitsen med läxor. I höst kommer hennes debattbok. Foto: Anders G Warne

Maken har skjutsat barnen till skolan, frukosten är undanplockad och kaninen har fått vatten. Lugnet sänker sig över familjen Alms villa i Tyresö och Pernilla Alms författardag kan börja. Fyra dagar i veckan jobbar hon som högstadielärare i Nacka men en dag är hon hemma och skriver. Hon har redan debu­terat med en roman men den här gången blir det en debattbok mot läxor.

Vad är det med läxor som retar dig?

— De är otroligt orättvisa. Jag är proffs på studieteknik och kan ge mina barn bra hjälp med läxorna. Andra barn har föräldrar som inte kan svenska eller som jobbar mycket och sällan är hemma.

Man kan väl ge läxor som eleverna klarar utan föräldrarnas hjälp?

— Klart att det finns mer eller mindre lämpliga hemuppgifter men frågan är varför det är så viktigt att ta av barnens fritid. Ge mig bevis för att läxor fungerar. Till dess menar jag att nackdelarna överväger.

Ett problem är att läxorna tar död på ­barnens naturliga kunskapstörst, anser Pernilla Alm.

— När min yngsta dotter har läsläxa så är det ett stort motstånd men om vi säger att hon får läsa Bamse så gör hon det gärna. Sedan är det väl ingen som vill ta jobbet med sig hem och då är det osunt att lära barn det.

Det är tunt med forskning om nyttan av läxor. Utbildningsforskaren John Hatties studier visar en svagt positiv effekt men den varierar med elevens ålder. Högpresterande gymnasieelever blir ännu bättre av läxor medan yngre barns lärande rentav kan påverkas negativt.

Pernilla Alm tycker att elever ska hinna med skolarbetet på skoltid. Det går om man värnar lektionerna.

— Jag blir vansinnig när man tar bort min lektionstid till förmån för skolbio, skol-DM och annat.

Och läxor är en tidstjuv i sig, menar hon.

— Man måste samla in, kontrollera och ge återkoppling på läxor i stället för att använda lektionerna för inlärning och repetition.

Pernilla Alm är inte främmande för att förlänga skoldagen om tiden i skolan inte räcker till. Det kanske behövs fler lektioner eller egenstudier på skoltid med lärare när­varande, funderar hon.

— Jag tror att lärare kan tänka sig mer lektionsbunden tid om vi tar bort en del möten och slipper rätta nationella prov.

Läxor kan rentav slå mot läraryrkets status, enligt Pernilla Alm.

— Vi ska vara legitimerade annars får vi inte sätta betyg eller undervisa i lägre åldrar. Samtidigt överlåter vi en del av jobbet till obehöriga föräldrar och elever.

Pernilla Alm tror att lärare sällan vet hur mycket läxor andra lärare har gett och att den totala läxbördan kan bli stor för eleverna. Själv ger hon i stort sett aldrig läxor.

— Några föräldrar har klagat, andra tycker att det är bra eftersom deras barn redan är stressade som sjutton.

Personligt
Pernilla Alm

Bor Tyresö utanför Stockholm.

Familj Man och två döttrar, 7 och 10.

Gör Lärare i spanska och engelska på högstadiet i Eklidens skola i Nacka. Författare och bloggare.

Aktuell ­Skriver debatt­boken »Läxfritt! – För en likvärdig skola« som kommer ut i höst.

Blogg pernillaalm.se

ur Lärarförbundets Magasin