Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Let’s talk about sex, lärarutbildningar

DebattI läroplanen står det att samtal och undervisning om sex och samlevnad ska vara ämnesöverskridande och alla lärares ansvar. Ändå tycker många lärarstudenter att perspektiven helt saknas i utbildningen. Vi måste få de rätta verktygen, skriver Lejla Klinac och och Matilda Gustafsson, styrelseledamot respektive ordförande i Lärarförbundet Student.

22 mar 2018

Om debattörerna

Lejla Klinac
Lärarstudent vid Malmö Universitet
och styrelseledamot Lärarförbundet Student

 

Matilda Gustafsson
Ordförande, Lärarförbundet Student

 

Vi har frågat över 3000 lärarstudenter vad de tycker om sin utbildning. Där svarar över 50 procent att deras utbildning inte alls förbereder dem för att undervisa om sex och samlevnad. 40 procent svarar att utbildningen inte alls förbereder dem när det gäller HBTQ+-frågor.

Som lärarstudentorganisation är vi inte förvånade, men likväl bestörta. Hur ska vi kunna säkerställa att alla elever faktiskt får den sex- och samlevnadsundervisning de har rätt till?

Illustration: Colourbox

God undervisning och goda samtal om sex- och samlevnad med unga människor är viktiga komponenter i en god utbildning. Enligt Skolverket ska sex och samlevnad vara en integrerad del av undervisningen inom flera ämnen i gymnasieskolan. Men när lärarstudenter inte uppmärksammas på detta riskerar perspektiven att falla bort. Det kan få ödesdigra konsekvenser för samhället.

Under 2017 och genom #metoo-rörelsen har allt fler fått upp ögonen för samhällsproblem kopplade till sexuella övergrepp och sexuellt våld. Som lärare kan vi spela en avgörande roll för att hjälpa barn och unga att utveckla tankesätt och förhållningssätt till sex och sexualitet, om vi får med oss rätt verktyg genom vår utbildning.

Den förlegade bilden av att sex- och samlevnadsundervisning är biologilärarens ansvar måste utraderas för alltid.

Den förlegade bilden av att sex- och samlevnadsundervisning är biologilärarens ansvar måste utraderas för alltid. Undervisningen handlar om så mycket mer: om normer, sexualitet, relationer och hur människor interagerar med varandra i ett samhälle som präglas av mångfald. Det är mjuka värden och viktiga kunskaper som skolan måste förmedla.

På grund av de brister vi ser tar vi som lärarstudentorganisation saken i egna händer. I veckan ordnar vi ett seminarium med titeln ”Hur pratar en med barn om sex?”. Vi kan inte vänta längre. Framtidens lärare vill ta sitt ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen, och det är lärosätenas skyldighet att stötta dem.

Vi vill därför uppmana lärosätena i Skåneregionen: gör slag i saken! För att vi som framtida lärare ska kunna ta de utmanande och ibland svåra samtalen med våra elever måste lärosätena ta de samtalen med oss. Prioritera att alla ämnesstudier ska innehålla sex- och samlevnadsperspektiv och säkra att alla lärarutbildningarnas delar genomsyras av normkritiska perspektiv.

Så och endast så kan vi säkra alla elevers rätt till god sex- och samlevnadsundervisning.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin