Läs senare

Lex Sarah införs i skolan och förskolan

Den som jobbar på en skola eller förskola ska bli skyldig att anmäla missförhållanden. Regeringen klargör nu att en Lex Sarah ska införas även på skolområdet.

21 sep 2011

Det är i budgetpropositionen denna nyhet aviseras.
En utredning lade i våras fram ett förslag om att det bör införas en skyldighet för lärare, förskollärare, fritidspedagoger och andra som arbetar i skolan och förskolan att anmäla missförhållanden.
Det kan handla om att ett barn inte får stöd och hjälp i sin utveckling eller för att nå målen. Eller att en lärare inte sätter betyg enligt de regler som finns.

Inspirationen kom från äldreomsorgen och socialtjänsten där det redan finns en sådan skyldighet, det som kallas Lex Sarah.
Enligt utredningen ska personalen anmäla missförhållandena till sin rektor eller förskolechef. Denna får ansvar för att missförhållandet utreds och åtgärdas. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Skolinspektionen eller till den egna kommunen.

Utredaren föreslog att den nya anmälningsskyldigheten ska träda i kraft första juli 2012.
I budgetpropositionen klargör nu regeringen att en sådan anmälningsskyldighet ska införas i skolan och förskolan.
"När något går fel i verksamheter som rör barn är det viktigt att personalen slår larm", skriver regeringen och avsätter en miljon kronor om året för att finansiera reformen. Detaljerna i förslaget presenteras i en kommande proposition.
Lärarförbundet har länge krävt en Lex Sarah för skolan och förskolan.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin