Läs senare

Liberalerna vill höja kraven för lärarutbildningen

UtbildningspolitikLiberalerna vill göra om lärarutbildningen och höja kraven för att bli antagen. Det ska krävas minst C i svenska och i de ämnen man ska undervisa i.

15 mar 2018

Problemet med lärarutbildningen i dag är att för många studenter hoppar av utbildningen, enligt Jan Björklund (L). Regeringens lösning att bygga ut lärarutbildningen är fel väg att gå, anser han.

Antagningskraven ska höjas kraftigt. Det ska krävas minst C i svenska och i de ämnen man ska undervisa i. I dag räcker det med lägsta godkända betyg E.

Jan Björklund.

– Detta betyder att det blir färre som antas, men vi menar att det på längre sikt är en förutsättning för att höja krav och tempo i lärarutbildningen och dess status, säger Björklund.

Det föreslås också att det ska bli lättare för akademiskt utbildade att komplettera utbildningen för att bli lärare. Ett nytt utbildningsblock med metodik för ökad undervisningsskicklighet men med mindre utbildningsvetenskap ska också införas.

Därtill vill Liberalerna att ämneslärarutbildningen ska ges vid färre lärosäten, som erbjuder utbildning i samtliga ämnen. I dag är utbildningen för utspridd och många lärosäten ger bara utbildning i de stora ämnena.

Jan Björklund beskriver det som en ny lärarutbildning och att Lärarnas riksförbund står bakom förslagen. Förbundet vill dock inte tala om en ny lärarutbildning, snarare förändringar i den nuvarande.

– Vi står bakom den utbildning som Jan Björklund genomförde under sin tid som utbildningsminister. Vi menar att det som behövs är att hantera de problem som finns och de områden som behöver utvecklas, inte en helt ny utbildning. Det handlar bland annat om skärpta antagningskrav, ökad ämnesfördjupning samt färre lärosäten, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin