Läs senare

Liberalerna vill minska elevinflytandet

Elever och föräldrar bör få mindre att säga till om i skolan. Det tycker Liberalerna som vill ändra skollagen. De ser det som ett sätt att höja lärarnas status.

15 feb 2016

– Det är lärarna som ska avgöra hur undervisningen ska ske. Om det ska vara läxor, prov och så vidare och det vill jag markera i skollagen, säger Liberalernas utbildningspolitiske talesperson Christer Nylander till SVT.

Det är formuleringen i skollagen om elevernas inflytande över utbildningen som gjort att elever och föräldrar fått för mycket makt, och att lärare utsatts för påtryckningar om hur undervisningen ska gå till, enligt Liberalerna.

Partiet vill att skrivningen ändras så att undervisningen undantas.

Förslaget har mött kritik från Miljöpartiet, som menar att det saknar stöd i forskningen.

– Ska vi öka lusten, viljan och höja kunskapsresultaten så måste vi fortsätta ha ett inflytande från Sveriges elever, säger partiets utbildningspolitiske talesperson Jabar Amin till SVT.

Enligt Christer Nylander är det ett vanligt problem att lärare utsätts för press från olika håll.

– Det är föräldrar som vill lägga sig i hur man lägger upp undervisningen, som ifrågasätter betyg och prov. För oss som politiker är det viktigt att säga till lärarna att det är ni som har det här ansvaret, säger han till SVT.

ur Lärarförbundets Magasin