Läs senare

Lika ingångslön för förskola och skola

Nyexaminerade lärare för förskola och grundskolans tidiga år har lika lång utbildning och kan nu även ha kompetens för båda skolformerna. Lika ingångslön blir därmed viktigt, inser en del kommuner.

08 Mar 2005

Lika lägstlön. Nyexaminerade lärare för förskola och grundskolans tidiga år har lika lång utbildning och kan nu även ha kompetens för båda skolformerna. Lika ingångslön blir därmed viktigt, inser en del kommuner.

I Tierp råder sedan årsskiftet lika ingångslön i förskola, fritidshem och grundskola. Det är en rättvisefråga anser Ulla-Britt Björkehag, ordförande i lokalavdelningen.

– Det är fruktansvärt orättvist om man med lika lång utbildning inte får samma lön när man kommer ut. Därför var det viktigt med ett avtal.

De som har den äldre något kortare utbildningen (120 poäng) har en månadslön på 18 400 kronor. De nyexaminerade med 140 poängsutbildning iförskola, fritidshem och grundskola år 1–7 har 19 400 kronor. Det är lägstlönen.

När det gäller andra villkor än lön har likställigheten mellan skolformerna inte hunnit lika långt. Men arbetstiden är minst lika viktig anser Ulla-Britt Björkehag. Den schemalagda planeringstiden i förskola och fritidshem är fortfarande otillräcklig konstaterar hon.

– I vårt lokala skolutvecklingsavtal står inskrivet att planeringstiden ska öka, men det har den inte gjort. Så det måste vi fortsätta att jobba på.

I Jönköping har man länge haft ett avtal som kopplar lägstlönen till en 140-poängsexamen oavsett inriktning. Men det har inte blivit särskilt uppmärksammat konstaterar Cecilia Larsson, lokalavdelningsordförande som också sitter i förbundsstyrelsen.

– Redan när vi gick in i den här avtalsperioden var vi överens med arbetsgivaren om att den förnyade lärarutbildningen skulle få konsekvenser. Vi tycker det är tråkigt att det inte hänt mer ute i landet i den här frågan.

När studenter är ute på verksamhetsförlag utbildning och får klart för sig att lägstlönen, 17 800 kronor, är densamma i de olika skolformerna blir förskolan en mer attraktiv arbetsplats.

– Särskilt som vi också har ett skapligt arbetstidsavtal för förskollärare. De två frågorna hör ju samman.

Det finns två varianter. I den ena är arbetstiden 35 timmar i genomsnitt i veckan plus 5 timmar förtroendearbetstid. I den andra är arbetstiden 37 timmar och 5 timmar förtroendearbetstid. Den tid som i den senare varianten är ”för mycket” kompenseras genom lediga dagar när arbetet tillåter.

Men lön och arbetstid är inte bara en rekryteringsfråga. Cecilia Larsson menar att man nu också främjar en samsyn och på så sätt fullföljer tanken med den förnyade lärarutbildningen.

 

VIVECA BROZIN BOHMAN

ur Lärarförbundets Magasin