Läs senare

Likvärdighetsbidragen till skolan blir av

BudgetenDet har varit frågetecken kring huruvida upptrappningen av de så kallade Skolkommissionsmiljarderna skulle bli av - pengar som ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolan. Men enligt övergångsregeringens budget kommer pengarna.

15 nov 2018

Anslagsökningen på runt 2,5 miljarder kronor genomförs, vilket beror på att riksdagen redan bemyndigat Skolverket att ge besked till kommunerna om hur mycket pengar de kan få. Det behövs för att kommunerna ska kunna planera och anpassa sin budget.

Planen för likvärdighetsbidraget är att det ska öka från 1 miljard i år till 3,5 miljarder nästa år och 6 miljarder 2020. 

Satsningen på upprustning av skollokaler och skolgårdar skulle ha upphört, men nu finns 680 miljoner kronor med för 2019 i övergångsbudgeten.

Kommunerna var lovade fem miljarder kronor extra i statsbidrag, och pengarna skulle i första hand gå till utsatta kommuner med stora utgifter för exempelvis äldreomsorg, skolor och social verksamhet. Men nu stryps pengarna, och det kan göra läget knepigt för kommuner med ansträngd ekonomi, konstaterar Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– Pengarna kan komma senare, för många partier sade sig vilja ge extra till kommunerna. Men problemet är att kommunerna måste fatta beslut om skatten senast den 30 november, säger hon.

Det innebär att de som kanske behöver pengarna mest kan komma att ta till skattehöjningar, tror hon.

– De kanske inte vågar ha is i magen och vänta på extrapengar till våren.

Det är dock inte säkert att övergångsbudgeten antas. Moderaterna tänker lägga en egen budgetmotion, och om den får stöd blir det den som riksdagen antar när budgeten beslutas strax innan jul. Övergångsbudgeten är i princip en förlängning av 2018 års budget med vissa justeringar. Den innehåller i stort sett inga tidigare aviserade upp- och nedtrappningar av olika satsningar. Därför finns exempelvis inte de fem ytterligare välfärdsmiljarderna till kommuner och landsting med.

Så snart en ny regering finns på plats kan den dock lägga en extra ändringsbudget för att sätta sin egen prägel på den ekonomiska politiken.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin