Läs senare

Lina avlastar hela laget

LärarbristenLärarassistenter har blivit en het politisk fråga på senare tid.
I Helsingborg jobbar en av de första.

21 apr 2016
Lina avlastar hela laget
Som lärarassistent har Lina Bårström (till vänster) många olika uppgifter — till exempel att inviga av den nya kiosken med Camilla Munzert. Foto: Aline Lessner

Foto: Aline Lessner
Får jag vara med? frågar Lina Bårström när hon kommer fram till barngruppen som står och spelar ruta.

JAAA, ropar barnen i kör. Hon är mer än välkommen att delta och bollen studsar snabbt iväg igen. Lina Bårström ropar, hoppar, springer — lärarassistentjobbet handlar om mer än administration på Rydebäcksskolan utanför Helsingborg. Att aktivera eleverna är en av Lina Bårströms viktigaste arbetsuppgifter. Hon är ute två timmar varje förmiddag.

Alla lärare har rullande schema som rastvakter. Att de har fått hjälp av Lina Bårström på skolgården har underlättat.

— Lina är verkligen med hela rasten och träffar alla barn. Hon kan följa upp konflikter som uppstår, även om de är mellan elever i olika klasser. Det är inte ofta det händer, men när det gör det kan det ta mycket tid från en lektion, säger Jannicke Larsson, SO-lärare och mentor i åk 6.

Lina Bårström har arbetat i drygt fyra månader på en nyinrättad lärarassistenttjänst — den enda på skolan och troligen i hela Helsingborg, så vitt skolledningen vet. Mellanstadiets arbetslag på bland annat tolv lärare är med och utformar tjänsten utifrån sina behov. Följande av lärarassistentens uppgifter har visat sig vara de viktigaste:

• Att vara ute på rasterna och både förebygga konflikter, samt följa upp och dokumentera om sådana skulle förekomma.

• Förbereda it-utrustning för lektionerna, till exempel ladda surfplattor.

• Hantera elevfrånvaro, följa upp om den inte anmälts, ringa vårdnadshavare.

Lina Bårström kommer in från rasten och skyndar mot arbetsrummet hon delar med ett tiotal andra i mellanstadiets arbetslag. Nu ska 90 små häften beskäras och häftas ihop, ett uppdrag som hon har fått av en lärare i engelska.

Strax före lunch går hon med raska steg bort mot högstadiets nya kiosk för kort avstämning med skolans hälsopedagog. Väl på plats rycker hon in och hjälper till med att fästa några ballonger — kiosken ska invigas samma eftermiddag.

Att följa med Lina Bårström under större delen av hennes arbetsdag handlar om att mötas av en mängd olika arbetsuppgifter, vissa inplanerade och andra spontana, kanske akuta. Under några timmar har hon olika avstämningar med ett tiotal kolleger i stort och smått via mejl, i korridoren, på rasten. Hur får hon ihop det?

— Det handlar mycket om att planera och prioritera. Sedan måste man ständigt föra en dialog med alla, både lärare och skolledning, säger Lina Bårström.

Olika lärare har olika behov av hjälp och har också haft skilda uppfattningar kring vad Lina Bårström skulle kunna bidra med. Det är heller inte alltid lätt för lärarna att lämna över uppgifter till henne.

— Jag har arbetat mycket med att skapa förtroende hos tolv olika pedagoger. Det kräver samarbete från båda sidor och mycket kommunikation.

Vissa perioder har skolans enda lärarassistent fått mycket på bordet, men ju tydligare hennes arbetsbeskrivning blir och vad hon ska prioritera, desto smidigare fungerar det.

För Janicke Larsson har Lina Bårströms insatser betytt mycket i vardagen.

— De här småsakerna som man slipper tänka på har gjort mycket för stressen. Förut kunde jag knappt tänka att jag skulle ha två lektioner på raken med it-utrustning, nu vet jag att det är förberett och fungerar. Jag hinner andas lite och kommer lugnare in till nästa lektion.

En lärarassistent löser inte hela frågan om arbetsbelastning och det kan förstås finnas mer att önska, enligt Jannicke Larsson. Den pedagogiska dokumentationen som är rätt betungande kan till exempel inte lämnas över till en assistent.

— Men jag får ändå mer tid för att dokumentera nu. Vissa saker är ju färskvara som man vill få ner på en gång och nu finns det möjlighet till det, säger Jannicke Larsson.

Frågan om fler lärarassistenter i Sveriges skolor är i den politiska hetluften. Lärarförbundet har krävt att lärarassistenter ska anställas i skolorna för att avlasta lärarna så att de bättre hinner med sitt kärnuppdrag.

Vad deras tjänst ska och bör innehålla har också diskuterats.

Även andra yrkesgrupper som kan avlasta lärarkollegiet bör rekryteras, anser Lärarförbundet. Regeringen har beslutat att skjuta till 300 miljoner kronor i budgeten för att öka personalstyrkan. Även moderaterna har gått ut med ett förslag om 200 miljoner till 500 lärarassistenter, vilket visar på en bred politisk enighet i frågan.

Rektorn på Rydebäcksskolan, Magnus Lindow, välkomnar statens satsning. Han skulle gärna anställa fler lärarassistenter om resurserna fanns. Kanske går det ändå på sikt — Rydebäcksskolan är Helsingborgs största grundskola med över 800 elever och det ger vissa muskler, enligt rektor.

— Mitt mål är att få en lärarassistent i varje arbetslag. Vi har börjat med att testa det här och ska utvärdera det nu. Jag vill inte gå händelserna i förväg, men vi ser att det har fallit mycket väl ut.

Hur kom det sig att Rydebäcksskolan ­skapade den här tjänsten?

— Vi har sett att det är jättesvårt att få tag i utbildade ­lärare och vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har funderat kring hur man kan bidra till att minska lärares arbetsbelastning.

Även om lärarna värderar den hjälp de fått lite olika, har skolledningen fått mycket positiv respons efter att ha anställt Lina Bårström. Rektorerna är nöjda med att ha hittat rätt person till rätt plats, för det är många olika kompetenser som krävs. Magnus Lindow radar upp några:

— Det måste vara en någon som är öppen, driven, flexibel och som också går hem hos eleverna.

Lina Bårström får också vara med och utforma sin roll. Hennes tidigare utbildning till kommunikatör har hon haft både nytta och glädje av, berättar hon. Inte bara i alla sociala möten med olika människor och behov, men också i det praktiska: att kunna fotografera, skriva, publicera på webb.

Snart är det dags att dokumentera invigningen av nya kiosken och Lina Bårström hämtar den inlåsta kameran. Sådana här dagar får en lärarassistent knappt någon ro att sitta ner, annars brukar hon ha några lugnare timmar mot slutet av arbetsdagen. Hon har en semestertjänst och jobbar 7.30—16.00 varje dag.

— På eftermiddagarna och på loven hinner jag sitta lite och jobba ikapp. Och kanske också ligga steget före.

Lina Bårström funderar på att utbilda sig till lärare själv i framtiden, men det får vänta ett tag. Först vill hon fortsätta på den här tjänsten. Hon tycker att den är utmanande och varierande. Visst är det också ett intensivt arbete periodvis att vara lärarassistent, men att kollegerna visar uppskattning bidrar till att hon trivs så bra, berättar hon. Hittills har Lina Bårström bara varit sjuk en gång. Hon skrattar till och säger:

— Då kände jag mig väldigt välkommen tillbaka.

Statlig satsning

  • Regeringen skjuter till 300 miljoner ­kronor till lågstadielyftet, för att personalstyrkan i ­landets lågstadier ska öka. Dessa ­resurser kan användas för att anställa bland annat lärarassistenter.
  • Pengarna kan till exempel också användas till social­pedagoger.

ur Lärarförbundets Magasin