Läs senare

Linköping och Göteborg vinnare i striden om examensrätter

Högskoleverket fortsätter sin strama hållning mot lärarhögskolorna. Även i omgången som gäller ämneslärarexamen får många högskolor avslag. Men ingen får helt nej. Linköping får alla sina ansökningar godkända, Göteborg alla utom en.

18 jan 2011

Strax före jul kom besked från Högskoleverket vilka högskolor och universitet som får examinera förskollärare, grundlärare och yrkeslärare. Nu har Högskolverket fattat motsvarande beslut som gäller ämneslärare.

26 lärosäten ansökte om examenstillstånd för ett eller flera ämnen för år 7—9 och motsvarande 27 för gymnasieskolan.

Linköpings universitet fick samtliga sina ansökningar godkända. Även Göteborgs universitet drog en vinstlott. De fick alla sina ansökningar beviljade utom en, danslärare i gymnasieskolan.

Även Linnéuniversitet var lyckosamma med 18 av 20 ämnen godkända för gymnasiet och 16 av 18 för år 7—9.

Högskolan i Gävle som fick avslag i förra omgången när ansökningarna gällde grundlärarexamen, fick tre av fem ansökningar godkända i den här omgången. De kommer att få examinera ämneslärare i matematik, engelska och religionskunskap.

Örebro universitet som fick examensrätt för grundlärare i förra omgången fick bara tre av 13 ansökningar beviljade denna gång.

Stockholms universitet, som fick avslag för sin ansökan om examen för grundlärarutbildningen, och Umeå universitet, som fick avslag för både förskollärare och grundlärare, fick revansch i den här omgången.

Stockholms universitet fick samtliga ansökningar om att examinera ämneslärare i år 7—9 godkända. När det gäller ämneslärare för gymnasiet fick de godkänt för 13 ämnen. Sammantaget innebär det att de kommer att examinera ämneslärare i matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, spanska, samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi.

Umeå universitet fick 11 av sina 17 ansökningar för år 7—9 godkända, 9 av 15 ansökningar för gymnasielärare och kommer att examinera ämneslärare i matematik, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, bild, idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: