Läs senare

Linköping överklagar beslut om resursskolor

Striden om resursskolorna i Linköping går vidare. Nu har kommunen överklagat till kammarrätten.

12 Dec 2014

Skolinspektionen hävdar att Linköping kommun bryter mot lagen genom att placera elever i särskilda resursskolor. Skolinspektionen kräver att kommunen ska betala ett vite på 700.000 kronor.

Detta beslut överklagade Linköping till förvaltningsrätten i november. Samtidigt begärde kommunen inhibition, det vill säga att inga förändringar ska behöva ske så länge rättsprocessen pågår.

Förvaltningsrätten har dock avslagit begäran om inhibition. Nu överklagar kommunen det beslutet till kammarrätten. Den anser att det är orimligt att organisera om skolorna mitt under pågående rättsprocess.

– Det är viktigt att den här frågan prövas ordentligt, eftersom rättsläget är osäkert och villkoren för kommunala och fristående skolor är olika, säger Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden till Länstidningen Norr.                                    

ur Lärarförbundets Magasin