Läs senare

Lista på vad lärare ska klara får kritik

Försäkringskassan har tagit fram ett förslag till ett nytt verktyg för att bedöma arbetsförmågan hos långtidssjuka. Verktyget får kritik av fackliga jurister.

14 mar 2013

Efter 180 dagar ska en sjukskrivens arbetsförmåga normalt bedömas mot hela arbetsmarknaden. Om det är så att man inte längre kan arbeta inom sitt eget yrke, kan det ändå vara möjligt att arbeta med något annat.Försäkringskassans nya verktyg ska göra den bedömningen mer systematisk än tidigare. Den sjukskrivne ska själv beskriva sin situation och det görs en fördjupad medicinsk utredning.

En yrkeslista ska vägleda Försäkringskassans handläggare om vad som krävs för att klara 40 vanliga yrkesområden — däribland lärare.

Claes Jansson, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd, anser att listan snarare speglar hypotetiska arbeten än konkreta jobb som verkligen finns.

— Utifrån listan går det att hitta ett arbete som passar nästan alla, oavsett vilket besvär man har, säger han.

Försäkringskassan lämnar också förslag på åtgärder för hur ett arbete kan anpassas för att man ska klara av det trots ett funktionshinder.

Detta strider mot gällande rättspraxis på området, enligt Claes Jansson, som sammantaget anser att rätten till sjukpenning nu riskerar att försvagas.

— Den frågan kan inte avgöras av Försäkringskassan ensamt utan måste upp till politisk diskussion och beslutas av riksdagen, säger Claes Jansson. 

Bra balans ett yrkeskrav

Exempel på vad en lärare/förskollärare ska klara:

  • Lyfta tunga föremål i obekväma arbetsställningar.
  • Höra vad elever säger även i bullriga miljöer.
  • Ha bra syn.
  • Ha bra kroppsbalans.
  • Upprätthålla kognitiv närvaro under stressiga förhållanden.

Källa: Försäkringskassan

ur Lärarförbundets Magasin