Läs senare

Liten kunskap om effekterna på lärandet

FjärrundervisningNär facket drar i handbromsen och arbetsgivarna trampar på gasen vill Karin Hermansson fortsätta i rådande fart. Hon företräder skolforskningsinstitutet Ifous, som har ett pågående projekt om fjärrundervisning.

av Niklas Arevik
08 jun 2017
08 jun 2017
Karin Hermansson, Ifous. Foto: Johan Marklund

Karin Hermansson är glatt överraskad över att utredningen föreslår så pass genomgripande förändringar.

— Det är positivt att de lättar på reglerna, men bra att några begränsningar finns kvar. Eftersom vi faktiskt inte har så mycket kunskap om hur fjärrundervisning påverkar lärandet bör vi bejaka den nya teknikens möjligheter med viss försiktighet. Men för att vi ska kunna få mer kunskap måste vi våga, och få lov att prova och utvärdera, säger hon.

Åtta huvudmän ingår i studien som ska identifiera vad som behövs för att göra fjärrundervisning till bra undervisning. Ett resultat som kan skönjas redan nu är att en fungerande teknik är helt avgörande.

— Att så pass många fortfarande har väldigt mycket strul med utrustningen är ett argument för att vara försiktig. Tekniken måste vara på plats innan man drar i gång, annars riskerar eleverna att bli helt utan undervisning.

En annan observation är att det inte går att ha samma lektioner via dator som i klassrummet.

— Det behövs ett annorlunda pedagogiskt upplägg, vilket ställer krav på lärarna. Hur planerar jag min lektion? Vad behöver jag för överenskommelse med handledaren på andra sidan? Vad behöver eleverna för information i förväg? Det är ett nytt sätt att tänka för alla inblandade, säger Karin Hermansson.

Kommer fjärrundervisning någon gång helt kunna ersätta närundervisning?

— Jag tror inte att någon ser framför sig att fjärrundervisning helt ska ersätta närundervisning. Utveckling och lärande förutsätter interaktion och skolan har ju dessutom ett fostrans- och socialisationsuppdrag.

Men hon anser att fjärrundervisning kan vara ett sätt att öka likvärdigheten genom att till exempel ge tillgång till utbildade lärare överallt.

— Och för dem som av medicinska eller sociala skäl inte kan vara i skolan kanske alternativet är att inte få någon undervisning alls, säger Karin Hermansson.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin