Läs senare

Litteraturutredning vill ha Läslyft

Läsförmågan bland unga minskar och läsklyftan mellan olika grupper i samhället är stor. Det konstaterar den statliga litteraturutredningen i sitt betänkande och föreslår läsombud i förskolan och fler bemannade skolbibliotek.

27 sep 2012

Barn och ungdomar måste bli bättre på att läsa – både fack- och skönlitteratur. Till 2018 ska både läsförmågan och lusten att läsa ha ökat mätbart jämfört med i dag. Dessutom måste de sociala skillnaderna i våra läsvanor minska.

Det anser litteraturutredningen och föreslår ett” Läslyft för Sverige” i sitt slutbetänkande som överlämnas till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Bokmässan på torsdagen.

I Läslyftet föreslås bland annat läsombud i förskolan, kompetensutveckling för lärare, att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotekarier och statliga medel till landstingen för att stärka de läsfrämjande insatserna.

Dessutom krävs åtgärder inom bok- och tidskriftsmarknaden, att arbeta aktivt med e-boken och öka det internationella litteraturutbudet.

Litteraturutredningen tillsattes i mars 2011 och har bestått av Tomas Lidman, före detta riksbibliotekarie och riksantikvarie, Annina Rabe, litteraturkritiker, Johanna Koljonen, kulturjournalist och Martin Ingvar professor.
Utredningens slutbetänkande ”Läsandets kultur” finns att läsa på regeringens webbplats.

ur Lärarförbundets Magasin