Läs senare

”Livet och hälsan är det viktigaste”

av Lenita Jällhage
21 aug 2018
21 aug 2018
Forskaren och psykologen Stefan Blomberg är expert på frågor om trakasserier och mobbning på arbetsplatser. Bild: Peter Holgersson

Att utsättas för långvarig mobbning kan vara livshotande. Det konstaterar forskaren och psykologen Stefan Blomberg som arbetar vid avdelningen för arbets- och miljömedicin på Linköpings universitetssjukhus.

Ledningen bör ha en handlingsplan för vad man gör om mobbning uppstår.

– Det är jättefarligt och kan skapa traumareaktioner på samma sätt som om man varit med om en svår olyckshändelse eller ett överfall, säger han.

För en mobbad person femfaldigas risken att bli arbetslös ett antal år efter mobbningen, i jämförelse med personer som inte varit utsatta. Risken för depression är trefaldigad.

Skillnad på mobbning och konflikter

Stefan Blomberg har skrivit boken ”Mobbning på jobbet, uttryck och åtgärder”. I den tar han bland annat upp vad som skiljer mobbning från vanliga konflikter och hur den hanteras bäst på en arbetsplats.

– Vi vet också att det är ett av de dödligaste arbetsmiljöproblemen, med troligen mer än 100 dödsfall per år av självmord. Så för den enskilda är det väldigt höga insatser i vågskålen, säger Stefan Blomberg.

Därför rekommenderar han den som blir mobbad att överväga att söka nytt arbete och kanske till och med flytta från orten ifall hen inte får skydd och stöd av ledning och kolleger.

– Det är egentligen moraliskt helt fel att den utsatta ska vara den som behöver fly. Och det kan vara ett enormt steg att ta. Men får man inte skydd och hjälp så är livet och hälsan viktigast.

Han poängterar att agerandet självklart beror på hur allvarlig mobbningen är och ifall man kan se något ljus i tunneln. Kanske kan man stå ut i några månader om mobbarna snart ska sluta på skolan eller i väntan på en ny rektor som förväntas ta tag i problemen. Sjukskrivning kan ge en temporär lättnad.

– Men risken är stor att ångesten är skyhög den dag man kliver in i skolan igen. Man dealar därför med sin hälsa om man blir kvar på en sådan arbetsplats.

En vanlig reaktion på mobbning är att man skäms över att vara utsatt. Många letar fel på sig själva för att man inte klarar situationen i klassrummet. Sådana tankar bidrar ofta till att man härdar ut och dröjer med att söka stöd.

– Det vi vet genom forskningen är att mobbning kan drabba vem som helst. Ofta ger sig grupper med en lägre status och makt på en person med högre status eller en maktrepresentant som de uppfattar som försvagad.

Risken för att mobbning ska uppstå är betydligt större på skolor där samarbetet inte fungerar mellan personal och ledning och där man inte drar åt samma håll.

– Ledningen behöver ha en handlingsplan för vad man gör om mobbning och trakasserier uppstår. Det ska framgå att hela organisationen står bakom. Då blir det klart för den som mobbar att hen inte bara utmanar den enskilda läraren utan hela skolans system.

Stefan Blomberg anser också att det behövs en ombudsman mot mobbning och trakasserier som fungerar på samma sätt som barn- och elevombudet. Ombudsmannen ska kunna kräva arbetsgivare på skadestånd ifall de inte agerar mot mobbning av enskilda anställda.

Han har tagit upp frågan om en ombudsman med socialminister Annika Strandhäll men har ännu inte fått något gehör.

– I dagsläget har ingen myndighet mandat att pröva enskilda fall av mobbning om det inte rör sig om diskriminering. Arbetsmiljöverket kan bara peka mot arbetsgivarens brister i systemet men inte ta sig an enskilda fall, säger Stefan Blomberg.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin