Läs senare

LO öppnar för höjda lärarlöner


LO:s avtalssekreterare Per Bardh öppnar för att låta lärarna få högre löneökningar än andra löntagargrupper. Ett mycket välkommet besked, tycker Lärarförbundets ordförande.


19 maj 2011

I en intervju i Svenska Dagbladet förklarar Per Bardh att det är nödvändigt att rätta till att kvinnor har klart lägre lön än jämförbara grupper med män.  Han säger att det är en fråga som fackföreningsrörelsen måste driva. Särskilt lyfter Per Bardh fram lärarna, där många är kvinnor.
– Ser man på deras löner i förhållande till utbildningen kan man peka på en felavlöning.

LO:s avtalssekreterare säger samtidigt att om någon grupp ska tillåtas få högre löneökningar än andra måste alla löntagargrupper vara överens om det. På en direkt fråga om LO kan tänka sig att acceptera att en tjänstemannagrupp får detta svarar Per Bardh:
– Ja, vi är beredda att diskutera det.

Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet välkomnar utspelet från LO:s avtalssekreterare.
– Detta är en jätteviktig signal. Det visar att lärarnas löner inte bara är en lärarfråga, utan att allt fler inser att det påverkar hela samhället om ingen vill bli lärare på grund av att lönerna är för låga.
De andra två stora centrala löntagarorganisationerna TCO och Saco har ännu inte kommit med något liknande stöd för att lärare ska kunna få högre löner än andra grupper.
– Men vi hoppas att den insikten ska omfatta fler, säger Eva-Lis Sirén.

Finansminister Anders Borg (M) har nyligen aviserat att det kommer en satsning på lärarnas löner i höstens budget och utbildningsminister Jan Björklund (FP) har sagt att staten kan ta ett ansvar för att lärarnas löner höjs, men på villkor att andra fack i så fall accepterar att stå tillbaka.
– Beskeden från ministrarna och LO är mycket, mycket större steg mot höjda lärarlöner än vad vi har sett på många, många år, konstaterar Eva-Lis Sirén.

ur Lärarförbundets Magasin