Läs senare

LO: ”Raffinerad variant att föra skattepengar ur landet”

av Karin Lindgren
27 sep 2017
27 sep 2017

I november kommer regeringens lagrådsremiss om en vinstbegränsning i skolan och i vår väntas propositionen läggas fram för riksdagen. Om ett vinsttak blir verklighet behöver det inte påverka de utlandsetableringar som Academedia, Internationella Engelska skolan och Kunskapsskolan redan har gjort. Men några nya skolexportföretag lär det inte bli, enligt Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt näringsliv.

— De blir omöjligt för fler att skaffa sig så mycket ekonomiska muskler här hemma att de kan ta klivet in på nya marknader. Det är synd för svensk välfärd är en sektor som har goda möjligheter att växa utomlands, säger han.

Han tror att möjligheten för lärare att jobba utomlands några år kan bidra till att göra yrket mer attraktivt.

— Med Reepalu-utredningens förslag finns en risk att Academedia och de andra stora välfärdsföretagen som redan gått på export, drar ner på verksamheten i Sverige och förlägger sina huvudkontor i andra länder, säger Anders Morin.

LO är emot vinstuttag i välfärden och presenterade en likvärdighetsagenda för skolan tillsammans med lärarfacken i början av året. Therese Guovelin, förste vice ordförande och ansvarig för organisationens utbildningspolitik, kände inte till omfattningen av skolkoncernernas satsningar utomlands. De stärker hennes övertygelse att svensk skolpeng ograverad ska gå till eleverna i svenska skolor.

— Detta känns mest som en raffinerad variant att föra skatte­pengar ut ur Sverige, säger hon.

Det tycker hon även gäller Academedia, trots ledningens besked att inga svenska skolpengar betalat förskoleköpen i Norge och Tyskland.

— Acadmedia gör positiva resultat i Sverige. Indirekt är det dessa vinster som har skapat förutsättningarna för att ägarna ska vilja skjuta till pengar och utländska banker ge lån till utländska uppköp. Det är inte fel i sig att öppna skolor i andra länder men det ska inte betalas med svenska skattemedel, varken direkt eller indirekt, säger Therese Guovelin.

Internationella utbyten för lärare, elever och pedagogik står inte och faller med att det finns svensk skolexport, enligt henne.

— Det finns program och pengar för detta via EU och Sida.

ur Lärarförbundets Magasin