Läs senare

Löfvens åtgärder ska ta Sverige tillbaka till skoltoppen

riksdagens öppnandeSverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen, dit ska vi igen, sa statsminister Stefan Löfven vid riksdagens öppnande.

av Sten Feldreich
10 sep 2019
10 sep 2019
Löfvens åtgärder ska ta Sverige tillbaka till skoltoppen

Han presenterade regeringens planer för ur det ska gå till:

– Det finns inga genvägar för att höja kunskaperna i den svenska skolan. Det måste vara fokus på kunskap och studiero i varje klassrum, sa statsministern och radade upp åtgärder som ska leda dit:

  • Möjligheten att få stöd i mindre undervisningsgrupper ska ses över.
  • Högpresterande elever ska ges bättre möjligheter att nå längre i sitt lärande.
  • Pojkars skolresultat fordrar särskild uppmärksamhet.
  • En nationell plan för trygghet och studiero i skolan ska tas fram och ett mobilförbud på lektionstid ska införas.
  • För de skolor som önskar införs en möjlighet att ge betyg från årskurs fyra.

– Skolan ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrund, slog statsministern fast och berättade att regeringen nu tar de första stegen mot ett etableringsstopp för fristående grund- och gymnasieskolor skolor med konfessionell inriktning.

– Nyckeln till en stark kunskapsskola är fler kunniga, kompetenta lärare och fler anställda som kan avlasta lärarna, sa Stefan Löfven och gick in på vilka insatser regeringen tänker ta  för att möta lärarbristen.

– Möjligheter att studera till lärare parallellt med arbete i skolan, förbättras. Fler högskoleutbildade ska kunna växla karriär och bli lärare. Det statliga stödet för att anställa lärarassistenter förstärks. Regeringen ska förbättra lärarutbildningen och attraktiviteten i läraryrket ska höjas.

På förslag från skolkommissionen inleder regeringen arbetet med att inrätta ett professionsprogram för lärare och skolledare. För att öka likvärdigheten förstärks det statliga stödet för de skolor som har de tuffaste förutsättningarna. Det krävs också fortsatta åtgärder för att förbättra skolans förmåga att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, slog statsministern fast.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin