Läs senare

Lokalavdelning vill stoppa outsourcing av tidningarna

LärarförbundetEtt medlemsförslag har lämnats in till förbundsstyrelsen i syfte att stoppa Lärarförbundets planer på att outsourca sina tidningar.

av Kristian Lönner
20 feb 2019
20 feb 2019
Marcus Larsson.

I måndags gick Lärarförbundet ut och berättade att man inlett fackliga förhandlingar om att lägga ut tidningsverksamheten på en extern leverantör.

Marcus Larsson, styrelsemedlem i Kungälvs lokalavdelning, kräver nu i ett medlemsförslag att förbundsstyrelsen genast avbryter arbetet med att hitta en extern leverantör samt ger förbundsrådet i uppdrag att undersöka hur Lärarförbundets medlemmar ställer sig i frågan.

Medlemsförslag

Syftet med medlemsförslag är att få in idéer och synpunkter mellan två kongresser.

Medlemsförslag kan väckas av en enskild medlem eller av en avdelning inom förbundet, samt av Lärarförbundet Skolledare och Lärarförbundet Student.

Ett medlemsförslag från en enskild medlem tas först emot av avdelningen som medlemmen tillhör. Avdelningen tar då ställning till förslaget för att sedan skicka in det till förbundsstyrelsen som fattar beslut om förslaget inom tre månader.

På tisdagskvällen ställde styrelsen för lokalavdelningen i Kungälv sig bakom medlemsförslaget. Totalt har 28 medlemmar från olika delar av landet, varav tre ordföranden för lokalavdelningar, undertecknat medlemsförslaget.

Förbundsstyrelsen har tre månader på sig att svara.

Lärarförbundets kanslichef Sixten Frixon har avböjt att vidare kommentera planerna på att outsourca tidningarna.

”Jag vill av respekt för de fackliga organisationerna inte föregå de kommande MBL-förhandlingarna genom mediakontakter” skriver han i ett sms till Lärarnas tidning.

Fotnot: Marcus Larsson medverkar som krönikör i Lärarnas tidning.

ur Lärarförbundets Magasin