Läs senare

Lokalt behöriga missar legitimation

Förskollärare utan examen finns i var fjärde kommun. Ofta handlar det om barnskötare som fått en kortare utbildning. De blir nu utan legitimation.

24 aug 2011

Foto: Mats ThorénAtt anställa någon med lokal behörighet var en undantagsmöjlighet fram till 1991. Då upphävdes bestämmelsen i skollagen. Trots detta har många kommuner fortsatt att använda sig av begreppet ända fram till nu.

Lärarnas tidning har frågat kommunerna om de har tillsvidareanställt lärare eller förskollärare utan examen.
181 (62 procent) har svarat.
Undersökningen visar att:

  • 56 procent av kommunerna har gett oexaminerade fast anställning som lärare.
  • 24 procent har gett oexaminerade fast anställning som förskollärare.
  • 14 procent vet inte utan hänvisar till att deras behörighetskartläggning inte är klar.

Sammantaget rör det sig om tusentals tillsvidareanställda som nu inte är berättigade till legitimation.

I förskollärargruppen handlar det i två tredjedelar av fallen om barnskötare som läst ett mindre antal högskolepoäng i olika kompetenshöjande uppdragsutbildningar som kommunen har köpt in. Sedan har arbetsgivaren hanterat dem som om de gått en hel förskollärarutbildning och gjort om deras tjänster.

— Huvudmännen har gjort fel som förespeglat dessa personer att de blivit behöriga förskollärare, säger Pia-Lotta Sahlström, projektansvarig för lärarlegitimationen på Skolverket.

— Men de kan säkert tillgodoräkna sig det de läst om de kompletterar så att de får en fullständig utbildning.

För lärargruppen finns den statliga utbildningssatsningen VAL (vidareutbildning av lärare utan lärarexamen) där den som saknar upp till 120 poäng kan läsa in det som fattas på deltid och distans. Men för de otillräckligt utbildade förskollärarna finns inga särskilda utbildningar från statligt håll.

Och kommunerna är olika villiga att medverka.

I Oskarshamn har 52 barnskötare fått förskollärartjänster efter att ha läst mellan 45 och 90 poäng på högskolan. De får nu söka in på förskollärarutbildningen och bekosta sina studier själva.

Kommunen tycker att det skulle bli för dyrt att betala för en uppdragsutbildning och ersättning under tiden.

— De saknar så pass många poäng, det handlar om år av utbildning, säger Ulrika Mellblom, utvecklingsledare för förskolan i Oskarshamn.

På Gotland är inställningen mer tillmötesgående. Här fick 31 barnskötare förskollärartjänster efter att ha läst tre terminer på heltid i början av 2000-talet.

Kommunen för nu samtal med Högskolan Gotland och Uppsala universitet om en eventuell fortsättningsutbildning upp till förskollärarexamen.

— Förra gången tror jag att vi betalade motsvarande a-kassa under studierna och min ambition är att yrka på att kommunen ger ekonomiskt understöd den här gången också, säger Bo Stenbom, personalchef på barn- och utbildningsförvaltningen.

— Om vi inte gör något riskerar andelen pedagoger i förskolan att sjunka ganska dramatiskt efter 2015. 

Kunskap kan valideras

  • För att få legitimation ska den sökande ha ett nationellt examensbevis från en lärar- eller förskollärarutbildning och ett års arbete i yrket.
  • Man ska uppfylla kraven i den examensordning som gällde när man själv gick utbildningen.
  • Kunskaper kan valideras, det vill säga värderas och eventuellt leda till kortare utbildningskrav. Validering sköts av universitet och högskolor. Men långt ifrån alla barnskötare är behöriga till högskolestudier.
  • Kravet på högskolebehörighet och antagning går att komma runt om en arbetsgivare köper in utbildning åt sin personal.

ur Lärarförbundets Magasin