Läs senare

Lön är inte allt

Forskaren Magnus Sverke: Lönen är inte allt – men när pengar ska fördelas måste det vara tydligt på vilka grunder det sker.

11 Nov 2016

Meningsfulla arbetsuppgifter, möjlighet till vidareutveckling, bra ledarskap och kontroll över den egna insatsen. Det gör att anställda gärna stannar på sin arbetsplats.

För hög arbetsbelastning, motstridiga krav och dålig arbetsmiljö gör dem mer benägna att sluta.

Magnus Sverke. Foto: Stockholms universitet

Det konstaterar Magnus Sverke, professor och föreståndare för avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.

— Men det finns mycket annat som också påverkar om folk byter jobb eller inte.

Han nämner några saker:

  • Intresse för att lära sig nytt eller göra karriär.
  • Alternativen på arbetsmarknaden i närheten av där man bor.
  • Den egna anställningsbarheten — både den faktiska som är beroende av utbildning och erfarenhet och den subjektivt upplevda, alltså hur stora möjligheter man anser sig ha att hitta ett nytt och bättre jobb.

Lönen är en annan viktig faktor.

— Anställda behöver bekräftelse på många sätt, men lönen är speciell så till vida att den är väldigt påtaglig och har ett stort symbolvärde. En pytte liten löneskillnad kan skapa stor upprördhet om den inte är begriplig. Arbetsgivare måste därför ha tydliga kriterier och bedömningsprocesser så det skapas en tillit till att löneskillnaderna speglar det som är viktigt för verksamheten, säger Magnus Sverke.

Han ser för- och nackdelar med förstelärarreformen och lärarlönelyftet.

— Den stora fördelen är att de höjer lärarlönerna generellt. Sedan är det avgörande om alla förstår varför några får och andra inte. Påslagen till förstelärarna var tydligt kopplade till nya arbetsuppgifter. Lärarlönelyftet är mer ett sätt att uppmärksamma tidigare prestationer. Det kan fungera som en jättebra bekräftelse för dem som får det, men också vara avmotiverande för övriga.

De senare kan då välja att byta arbetsplats, för att den vägen få upp lönen. Det innebär nya kostnader för arbetsgivaren, för att anställa och lära upp nya medarbetare. Många organisationer strävar därför efter att behålla alla anställda som trivs och gör ett bra jobb, säger Magnus Sverke.

— De behövs för att arbetsplatsen ska fungera. Om det börjar spridas en oro och arbetsgivaren inte kan konkurrera lönemässigt finns risken att nyckelpersonerna sticker först, eftersom de har lättast att få ett nytt jobb. Kvar blir dels några som är lojala och tycker sig ha det ganska bra, dels de som stannar i brist på bättre alternativ. Det är kanske inte det bästa för verksam heten.

Då är det dags att byta jobb

  • När den normala oenigheten i gruppen blir till strid. Kolleger går kanske över gränsen för vanligt hyfs och börjar baktala, frysa ute och bli allmänt otrevliga mot varandra.
  • När kraven i arbetet är för höga och du inte får de resurser som krävs för att göra jobbet tillräckligt bra, till exempel genom ett tydligt ledarskap.
  • När du stagnerat och inte ser någon möjlighet till utveckling.
  • När dina lönelyft känns för små.

Källa: Magnus Sverke

ur Lärarförbundets Magasin