Läs senare

”Lönebidraget drar isär kåren”

LÖNEBIDRAGKommunen får möjlighet till 10 000 kronor mer i månaden för förstelärare i utsatta områden – men ännu finns inga planer på att kompensera resten av personalen på de berörda skolorna.

av Emma Olsson
21 aug 2019
21 aug 2019
”Lönebidraget drar isär kåren”

Landskrona är en av nio kommuner som kan söka statsbidrag till höjda löner för förstelärare på för- och grundskolor i utsatta områden. Totalt finns tre skolor i området som ses som möjliga kandidater för fler och utvidgade karriärtjänster.

Bidraget har hittills möjliggjort lönepåslag med 5 000 kronor per månad, vilket nu alltså dubblas.

– Vi kommer att använda pengarna till att locka personal att jobba på skolor i utanförskap, där det arbetet ibland är en krävande uppgift. Nu kan vi locka med mer pengar, säger Carina Leffler, chef för utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Enligt forskning som Lärarnas tidning tidigare skrivit om, finns det inget samband mellan

förstelärartjänster och bättre resultat.

Ett av problemen är att det inte finns någon garanti för att de mest kompetenta lärarna får förstelärartjänsterna. Hur tjänsterna tillsätts är bitvis godtyckligt och kriterierna tolkas olika av olika arbetsgivare. Det riskerar att leda till splittring inom kåren.

Något som Lärarförbundet i Landskrona reagerar på:

– Det finns ett behov av karriärtjänster för lärare, samtidigt som jag också känner att det här stora lönepåslaget drar isär lärarkåren och skapar motsättningar. I slutändan bör man premiera hela kollegiet, så att de bästa lärarna i förskola, skola, fritidshem och skolledarna jobbar med de svåraste utmaningarna – inte bara förstalärare, säger ordförande Rebecka Kainulainen.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, håller med.

– Många erfarna skickliga lärare och lojala medarbetare släpar efter i lön. Det är viktigt att arbetsgivaren ser till att nu när regeringen skjuter till pengar, att man arbetar aktivt med hur de landar på bästa sätt i lönestrukturen. Annars är det tveklöst så att man splittrar kåren, säger hon.

Carina Leffler, chef för utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Farhågor som Carina Leffler i Landskrona är medveten om.

– Varje kommun måste göra sin egen analys, så att man fortfarande äger frågan. Om man inte har en strategi riskerar man att bli offer för pengarna, att de slår sönder i stället, säger hon.

Strategin i Landskrona är att arbeta med rekrytering och att skapa attraktiva arbetsplatser, ett jobb som sker i samarbete med Samverkan för bästa skola. Här arbetar skolledare och lärare tillsammans med Skolverket i ett treårigt projekt för att boosta skolutvecklingen.

– Allt handlar inte om lön. Vi har bestämt att fokusområdet är kompetensförsörjning och attraktiva arbetsplatser det här året. Löneskillnaden mellan lärare är inget problem, vi behöver jobba med differentiering för att få karriärmöjligheter. Det viktiga är att veta vad som är skicklighet, hur krävande uppdraget är och sätta lönen i harmoni med övriga lönebilden, säger Carina Leffler.

Däremot finns inga planer på att kompensera resten av lärarna på de berörda skolorna ekonomiskt.

– Inte i dagsläget, det här är alldeles för nytt för oss. Men vi kan inte tacka nej till möjligheten att få mer pengar att röra oss med, äger Carina Leffler.

Johanna Jaara Åstrand vill också nyansera bilden av satsningen på förstelärare.

– Det är inte en tillräcklig insats för en likvärdig skola. Om man tror det lurar man sig själv. Det krävs systematiska satsningar på arbetsmiljö, att utbilda nya lärare, på elevhälsan och på skolledarnas möjligheter att göra sitt jobb, säger hon.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin