Läs senare

Lönelyftet — men vi då?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Stefan Helte
16 Dec 2016
16 Dec 2016

Specialpedagogerna nämns inte när det gäller regeringens lärarlönelyft. Det är upprörande att vi återigen verkar uteslutas. För vem är det som gör att lärarna blir ”särskilt skickliga” på att lära ut? Jo, det är ofta vi specialpedagoger som hjälper lärarna med råd och utbildning.

Vi har ytterligare en utbildning och jobbar gentemot många lärare varje dag. Om jag lyckas få lärarna att bemöta eleverna på rätt sätt i undervisningen är jag väl värd de där statliga extrapengarna. Så var kommer special­pedagogerna in?
Specialpedagogen

Svar: Specialpedagoger och speciallärare omfattas av lärarlönelyftet.

För att få del av de statliga extrapengarna måste en lärare uppfylla minst ett av de fyra kriterier som regeringen har angivit.

Ett av dem lyder så här:

”Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen förbättrar undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt.”

Specialpedagoger och speciallärare är exempel på lärare som passar in på det kriteriet.

— Specialpedagoger och speciallärare har väldigt mycket i sina roller och i sitt arbete som svarar upp mot regeringens kriterier. Och de har precis den där vetenskapligt grundade kompetensen som det pekas på i just det där kriteriet, kommenterar Lärarförbundets för­handlingschef Mathias Åström.

ur Lärarförbundets Magasin