Läs senare

Lönerna höjs mer än avtalet på Kunskapsskolan

Kunskapsskolans lärare får 4,3 procent i löneökning för åren 2010 och 2011. Det är 0,5 procentenheter över avtalet och mer än i de flesta kommuner.

21 jun 2011

— Det är positivt att arbetsgivaren inte bara pratar om att lärare borde ha högre löner utan också visar det i handling. Det borde kunna sätta press på kommunerna och andra privata arbetsgivare att höja lönerna, säger läraren Henrik Carlsroth som var representant för Lärarförbundet under löneöversynen.
Avtalet mellan fackförbunden och Almega tjänsteföretagen gav 3,8 procent på två år fördelat på 1,5 procent för 2010 och 2,3 procent för 2011. Kunskapsskolans lärare fick 2 procent för 2010 och avtalets lägstanivå 2,3 procent 2011.

Löneläget är inte särskilt högt i dag på Kunskapsskolan. Alla lärare har semestertjänst med 40-timmarsvecka och lärartätheten är låg. Då krävs det högre löner för att konkurrera om bra lärare, enligt Henrik Carlsroth:
— Med låg lärartäthet och låga löner blir man inte attraktiv som arbetsgivare, konstaterar han.

ur Lärarförbundets Magasin