Läs senare

Lönesatsningar går till 60 000 skickliga lärare

Regeringens nya lärarlönelyft beräknas ge 60 000 lärare en statlig lönehöjning. Men satsningen gäller bara särskilt skickliga lärare.

29 Jun 2015

Foto: Lenita Jällhage

Från hösten 2016 kommer skolhuvudmännen att kunna ta emot i snitt 3 000 kronor i månaden för dessa lärare. Besluten om vilka lärare som ska få höjd lön kommer att fattas lokalt av arbetsgivarna. De avgör vilka lärare som uppfyller kraven och hur stor löneökningen blir för var och en. Lönesatsningen ska ligga utöver den vanliga lönepotten.

Statsminister Stefan Löfven (S) presenterade lärarlönelyftet vid en presskonferens inför sitt tal i Almedalen på måndagen. Vid sin sida hade han Helene Hellmark Knutsson, högskole- och forskningsminister och ordförandena från de båda lärarfacken samt Helen Fritzon från förhandlingsdelegationen på SKL. De centrala arbetsgivarorganisationerna inom skolan har tillsammans med lärarförbunden varit med och tagit fram modellen för satsningen.

Stefan Löfven lyfte fram den svenska skolans allvarliga läge med sjunkande kunskapsresultat, ökad ojämlikhet i skolan och en kraftig lärarbrist som skäl till att lärare och inga andra yrkesgrupper prioriteras i denna ovanliga statliga lönesatsning. Totalt kostar detta statskassan 3 miljarder årligen.

– Det här är en satsning för läraryrket. Jag kan förstå att andra grupper anser sig lågbetalda men vi prioriterar nu lärarlönerna, säger Stefan Löfven.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, konstaterar att lärarbristen redan är ett faktum och att det kommer saknas 65 000 lärare fram till år 2025 om inte det allvarliga läget förändras.

– Nu ligger bollen hos skolhuvudmännen om vi ska hejda lärarbristen, säger hon.

Dessa lärarkategorier omfattas

 • Legitimerade lärare i grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan, förskoleklass, specialskola, sameskola och gymnasiesärskola.
 • Legitimerade förskollärare i förskoleklass.
 • Legitimerade lärare och förskollärare i förskolan och fritidshem.
 • Ej legitimerade yrkeslärare i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och modersmålslärare som enligt skollagen är jämställd med legitimerade lärare.
 • Fritidspedagoger eller motsvarande som är behöriga för att bedriva undervisning i fritidshemmet.

Vilka formella krav finns för att omfattas av Lärarlönelyftet

Läraren ska:

 • Arbeta med undervisning eller uppgifter som hör till undervisning
 • Vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs
 • Ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor.

Dessutom ska minst ett av följande kriterier uppfyllas:

 • Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen förbättra undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt.
 • Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kolleger som är nya i yrket och genom att ta särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden
 • Ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer. 

ur Lärarförbundets Magasin