Läs senare

Löneskillnader mellan könen minskar – tack vare lärarna

Skillnaden i lön mellan män och kvinnor minskar på den svenska arbetsmarknaden. En av orsakerna är satsningarna på höjda löner för lärare.

av Stefan Helte
21 jun 2017
21 jun 2017

I en ny rapport har Medlingsinstitutet granskat löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige. 2016 tjänade männen i genomsnitt 34 900 kronor i månaden. Kvinnorna tjänade 30 700 kronor. Löneskillnaden mellan män och kvinnor är alltså tolv procent.

Så mycket mindre tjänar kvinnorna

  • Kvinnor tjänade under förra året 88 procent av männens löner.
  • Om man räknar bort skillnader som kan förklaras av olikheter i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent.
  • Eftersom kvinnor arbetar mindre tid än män var kvinnornas inkomster totalt sett bara 76 procent av männens.

Källa: Medlingsinstitutet

Löneskillnaden minskade med 0,5 procentenheter, jämfört med året innan. I kommunerna var minskningen ännu större: 1,2 procentenheter.

Medlingsinstitutet tror att detta bland annat kan förklaras med de lönesatsningar som under 2016 gjordes på de kommunalt anställda och kraftigt kvinnodominerade yrkesgrupperna lärare och undersköterskor.

I lärarlönelyftet satsade regeringen till exempel tre miljarder kronor på att höja de skickligaste lärarnas löner. Även kommunerna har fortsatt att ge lärarna högre löneökningar än vad arbetsmarknaden i genomsnitt får, vilket Lärarnas tidning tidigare har berättat om.

Sedan 2005 har löneskillnaderna på arbetsmarknaden minskat med 4,3 procentenheter.

ur Lärarförbundets Magasin