Läs senare

Lösningen är mindre barngrupper

av Katrin Nörthen
01 dec 2017
01 dec 2017
Katrin Nörthen är förskollärare och arbetslagsledare Ärlinghedens förskola, Sigtuna

Förskollärare toppar statistiken över långtidsjukskrivna och många av mina kolleger orkar inte och flyr förskolläraryrket eller blir sjuka.

Själv tycker jag att jag jobbar på en av de bästa förskolor man kan tänka sig och vi säger ofta att vi är lyckligt lottade. Vi är tolv pedagoger på totalt 75 barn, uppdelade 30/45. Det är inte alls optimalt, men det fungerar.

Vi har utöver pedagogerna en administratör som ansvarar för bland annat schema och en matsalspedagog som har all kontakt med köket, dukar och fixar med annat som vi andra inte hinner med. Vi organiserar oss för att dela upp barnen i minde grupper, antal beror på aktivitet. Vi har en ledning som lyssnar, låter oss pedagoger vara medbestämmande, äga verksamheten och vara experter.

Situationen är inte hållbar, inte ens i ett kort perspektiv.

Att arbeta med de förutsättningarna blir roligt och — det viktigaste — gott för barnen. Dock är det fortfarande för många barn i grupperna och pedagoger känner att de inte räcker till.

Det finns alltså förskolor där allt fungerar tillfredsställande, barngruppsstorlekar till trots. Vi gör vår bit, tar ansvar för oss själva och väljer vår attityd. Men det går bara i kombination med god organisation och gott ledarskap — och bara till en viss gräns. Och den gränsen har alltför många redan nått!

Så medan vi som är friska vill och orkar vara kvar förväntar vi oss att våra politiker hittar genomtänkta lösningar för framtiden. Jag tänker att det inte ens borde vara en partifråga utan en blocköverskridande överenskommelse, där alla partier skriver under på att det som gäller på landets förskolor är grupper om 6—12 barn i åldern 1—3 år med 2—4 pedagoger och 12—15 barn i åldern 3—5 år med 3—5 pedagoger, samt en stressfri miljö.

Detta för att vi förskollärare ska hinna med vårt uppdrag på ett kvalitativt sätt. Men också för att små barn behöver lugn, närhet, trygghet, bekräftelse, vila och framför allt ro att utforska och vara nyfikna tillsammans med andra barn och med vuxna. Som har tid. Och är friska. Och på plats.

Den situation som i dag råder i många av Sveriges förskolor är inte hållbar, inte ens i ett kort tidsperspektiv. Det måste omvärderas och tänkas nytt så att förskollärare och barnskötare ges förutsättningar att guida barnen i enlighet med skollag och läroplan. Vi vill få möjlighet att ge varje barn en kvalitativ och likvärdig undervisning och omsorg — över hela landet. Inte bara på en del av förskolorna.

ur Lärarförbundets Magasin