Läs senare

Lovvärt läslov var ingen nyhet

av Örjan Björklund
31 aug 2016
31 aug 2016
Örjan Björklund Chefredaktör
Örjan Björklund
Chefredaktör

Det har varit en rivstart på höstterminen och skolfrågorna har verkligen dominerat debatt och nyheter under senare veckor. I flera partiledartal har skolan också varit i fokus. Bland annat i statsministerns, där han plötsligt lanserade ett förslag om att göra höstlovet till ett läslov.

Att stimulera läsning och därmed språk och språkutveckling är förstås mycket angeläget, för »mitt språks gränser är mitt universums gränser« som Wittengenstein formulerat det. Så tanken är lovvärd (ursäkta), men det bör också påpekas att idén om ett läslov inte är ny och inte heller Stefan Löfvens eller ens Gustav Fridolins, för redan för ett drygt år sedan bildades Nätverket Läslov vecka 44 som är knutet till Läsrörelsen.

Hur som helst är det kring lärarbristen det varit störst uppmärksamhet denna terminsstart. Med all rätt, för framtiden kan nog te sig rätt mörk för ett samhälle som inte kan se till att få fram utbildade lärare till sina skolor. Och i en enkät som Lärarnas tidning gjort uppger många rektorer att det detta år varit svårare än någonsin tidigare att hitta lärare till vakanta tjänster. Oroande. Läs mer om det på sidorna 6—7.

Missa inte heller vår intervju med Åsa Fahlén, ny ordförande för Lärarnas Riksförbund. I intervjun efterlyser hon ökat samarbete med Lärarförbundet – och öppnar till och med för ett framtida samgående. Det kan man också kalla en rivstart.

ur Lärarförbundets Magasin