Läs senare

LR-styrelsen positiv till mer samarbete

Gärna samarbete, men inte samgående. Åtminstone inte den närmaste framtiden. Det beskedet ger LR:s förbundsstyrelse.

15 Sep 2016

En fördel med ett enat förbund är att det ger en starkare röst. Det sa Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en intervju i förra numret av Lärarnas tidning. Robin Smith, nybliven ledamot i förbundsstyrelsen, stöder den inställningen:

— Det är klart att det skulle kunna göra oss starkare, en enad röst är starkare än två som pekar åt olika håll, konstaterar han.

Men många i LR:s styrelse tvivlar på att det är rätt väg att gå, visar den rundringning som Lärarnas tidning har gjort. Ett enat förbund riskerar att bli för stort, menar man.

— Det är bra med muskler, men två som samverkar är bättre än en sammanslagen. Då får man en positiv konkurrens, där båda förbunden måste vässa sina argument och vara på tårna, säger Sten Hagberg.

Styrelsekollegan Ragnar Sjölander är inne på samma linje:

— Jag är inte hundra på att vi skulle bli ett vassare förbund tillsammans, även om många tycker det. Vi har inget mandat från medlemmarna att driva frågan. På kongressen i maj kom det inte en enda motion om samgående, säger han.

Var Åsa Fahléns uttalande förankrat i styrelsen?

— Det Åsa säger i intervjun är inget jag hetsar upp mig över, jag vet inte någon som tycker att hon gick för långt. Det är ordförandens mandat att få spekulera och föra hypotetiska resonemang, säger Ragnar Sjölander.

Lärarnas tidning har talat med 13 av de 15 ledamöterna i förbundsstyrelsen. Samtliga anser att utökat samarbete är nödvändigt och något man efterlyst i många år.

— Jag har med bekymmer sett att vi har haft en period med alldeles för lite sam­arbete. Så jag välkomnar detta av hela mitt hjärta. Det är förödande om vi inte pratar samma språk gentemot motparten, säger Sten Hagberg.

— Det frostiga klimatet har varit dåligt för landets lärare. Jag välkomnar att vi röjer undan de eventuella motsättningar och missförstånd som finns, säger Ragnar Sjölander.

Även om relationen varit frostig i toppen är det ofta annorlunda lokalt.

— I Malmö där jag arbetar fackligt funkar samarbetet jättebra. Vi blir extra starka eftersom vi är två vid förhandlingsbordet som säger samma sak, säger Karin Johansson.

ur Lärarförbundets Magasin