Läs senare

Lyft för minoritetsspråk i skolan

Sveriges fem nationella minoritetsspråk ska få ett lyft i skolan då fler elever får möjlighet att läsa något av dem.

01 apr 2015

Skolverket har därför tagit fram förslag till kursplaner för finska, jiddish, meänkieli (tornedalsfinska) och romani chib. Tidigare har det bara funnits en kursplan för det femte minoritetsspråket, samiska.

En ändring i skollagen gör det möjligt för elever att från grunden lära sig ett minoritetsspråk inom ramen för modersmålsundervisning. Kravet på att någon av föräldrarna ska ha språket som modersmål, eller att eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket släpps. Tanken är att barn och ungdomar ska kunna plocka upp ett språk som funnits i tidigare generationer.

Den stora utmaningen blir att rekrytera lärare.

– Vi har ett uppdrag att i en slags snabbutbildning öka antalet modersmålslärare, och vi har ett antal lärare som går utbildningen, säger undervisningsråd Helena Karis vid Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin