Läs senare

Lyft fram loven och andra fördelar med läraryrket

DebattIstället för att gå med på näringslivsinspirerade reformer och klaga över dåliga arbetsförhållanden borde lärarfacken framhålla yrkets stora fördelar – glädjen i att möta eleverna och loven. I varje fall om de vill ha fler kolleger, skriver Per Acke Orstadius.

24 apr 2018

Om debattören

Per Acke Orstadius

Metodiklektor emeritus

Göteborg

Lärarbristen förvärras. Dessvärre har facket bidragit till den genom att framhålla en rad nackdelar med yrket. Tidsbrist. Stökiga elever. Krävande föräldrar. Låga löner. Man undviker att tala om skolloven och läraryrkets övriga plusvärden.

Ju svårare yrket framställs, desto lättare att kämpa för högre löner. Men denna kamp kan ha avskräckt många studenter från att välja en lärarutbildning. Man vill ju hoppas att detta inte har varit en avsikt.

Mål- och resultatinriktningen, svårtydda betygskriterier och ökade krav på rapportskrivning är några av de förändringar som gjort läraryrket mer slitsamt och mindre tillfredsställande. Facket protesterade inte med något ramaskri när man på 1990-talet gjorde om skolan till en fabrik efter mönster från näringslivet.

Bild: Colourbox

Facket protesterade inte heller nämnvärt när man införde lönedifferentiering efter näringslivsmodell och lät dela upp lärarkåren i särskilt duktiga lärare och mindre duktiga lärare. Hälften av lärarna fick genom förstelärar- och lärarlyftsreformerna veta att de räknades som mindre duktiga. Att de blev bittra och mindre motiverade att anstränga sig i jobbet var en effekt man borde ha kunnat förutse. Ett antal av de »utsorterade« lärarna kom att lämna yrket.

Facket bidrog också till införandet av lärarlegitimationer. Dessa skulle ge läraryrket högre status men ledde till att många elever miste omtyckta lärare som måste komplettera sina akademiska meriter. Många lärare lämnade yrket på grund legitimationskravet och på så sätt, menar jag, bidrog lärarlegitimationerna till att lärarbristen blev ännu större. I kläm har hamnat alla de elever som för sina liv behöver en lärare som ser dem och som hjälper dem.

Ju svårare yrket framställs, desto lättare att kämpa för högre löner. Men denna kamp kan ha avskräckt många studenter från att välja en lärarutbildning.

Vad borde facken göra i stället, för att få fler lärare att stanna i yrket och få fler studenter att välja läraryrket? Dels borde de arbeta för att kravet på lärarlegitimation tas bort. Dels för att lärare som gör samma jobb ska få samma lön. Dessutom borde de försöka påverka beslutsfattarna att tänka om när det gäller de skadliga reformer som införts under 1990-talet och senare.

Facket borde också framhålla de stora fördelarna med yrket. Glädjen i att dagligen få arbeta tillsammans med elever som är vetgiriga, humoristiska och påhittiga. Att få möta värmen och uppskattningen i deras blickar efter en lyckad lektion. Den tillfredsställelse detta skänker har få motsvarigheter i andra yrken. Detta borde framhållas mycket mer vid marknadsföringen av lärarjobbet.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin