Läs senare

Lyft gav utjämning utan rörlighet

19 Sep 2004

Kunskapslyftet ledde inte till den önskvärda effekten om rörlighet mellan olika yrkesbranscher. Däremot bidrog det till utjämning i utbildningsnivå mellan olika delar av landet.

Det är några slutsatser i den utvärdering som Myndigheten för skolutveckling har gjort av Kunskapslyftet, som pågick i samtliga kommuner mellan 1997 och 2002. Därmed är det den största satsning som gjorts någonsin på vuxenutbildning i Sverige

Rapporten har titeln Kunskapslyftet – ett lyft för den enskilde och för samhället.

LÄNK:
Hela rapporten (Myndigheten för skolutvecklings webbplats, pdf)

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin