Läs senare

M: Ge fritids en egen läroplan

Moderaterna vill att fritidspedagoger ska kunna bli förstelärare och att fritids bör få en egen läroplan.

12 maj 2015

Moderaterna tycker att de försummat arbetet med fritidshemmen. Men nu tänker partiet om och presenterar flera förslag tänkta att stärka kvaliteten i fritdshemmen, skriver Svenska Dagbladet.  

M vill att fritidshemmen ska ingå i de nationella skolsatsningarna. Till exempel vill partiet att fritidspedagoger ska kunna bli förstelärare och att Skolverket ska se över om det går att ta fram ett riktmärke för gruppstorlekarna.

Fritids bör också få en egen läroplan och genomgå ett “aktivitetslyft”. Med det senare menas att barnen ska erbjudas motion och rörelse, gärna i samarbete med lokala idrottsföreningar.

Moderaternas förslag för fritidshemmen ingår i ett större arbete med att ta fram nya skolpolitiska idéer som pågår för närvarande.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin