Läs senare

M och Lärarförbundet: Dags för tioårig skolplikt

Moderaterna och Lärarförbundet föreslår tioårig skolplikt och att förskoleklasser blir obligatoriska. Kristdemokraterna (KD) är skeptiska — i övrigt tävlar politiker av olika färg om att stödja förslaget.

08 aug 2012

— Det är viktigt att alla barn får en god start så att de lyckas i skolan, säger Tomas Tobé (M), ordförande i riksdagens utbildningsutskott.
I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslår han och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén att den goda starten sker med att förskoleklasserna i sexårsverksamheten blir obligatoriska. Det skulle också innebära ett tydligare steg mot en tioårig grundskola, skriver de.
— Det är en likvärdighetsfråga, att förskoleklasser är något för alla barn — inte bara nästan alla som det är i dag, säger Sirén.

Tobé säger att barn i förskoleklass gör bättre ifrån sig i senare utbildning. Hur väl förankrat förslaget är får interna alliansdiskussioner visa.
— Det vore åtminstone rimligt att det här vore ett av löftena inför valet 2014, säger han.
Redan går cirka 96 procent av alla sexåringar i förskoleklass. Och i diskussionerna lär KD bjuda upp till match:
— Jag kan ifrågasätta om det är borgerlig politik att strypa den lilla valfrihet som faktiskt fortfarande finns, säger Annika Eclund (KD), talesperson i förskole- och skolpolitiska frågor.
Hon säger inte tvärt nej, men påpekar att 4 procent av sexåringarna skulle beröras. Där kan det finnas familjer som bor så till geografiskt att ett obligatorium blir svårt, eller barn med särskilda behov som inte gynnas av förskoleklasser, säger Eclund.

Däremot ropar utbildningsminister Jan Björklund, Folkpartiet, ja. På frågan om varför han inte redan genomdrivit reformen, svarar han:
— Det har inte har funnits tillräckligt stöd, och just för att det är så många som redan går där så har det väl varit andra reformer som har varit viktigare.
Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson, sträcker glatt ut en hand till M:
— Vi kommer att ta kontakt med dem till hösten så att det kan bli ett förslag i närtid.
Björklund ser ett möjligt politiskt stöd.
— Jag ska naturligtvis ta upp frågan när regeringen samlas efter sommaren och sedan får vi se hur vi ska gå vidare.

Förskoleklass

• Alla kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda och anordna verksamhet i förskoleklass för alla sexåringar som bor i kommunen.
• Förskoleklass är en egen skolform, med stort inslag av skapande arbete och lek men ska också ha inslag av grundskolans arbetssätt och metodik.
• Förskoleklass är en frivillig skolform, men i dag går cirka 96 procent av alla sexåringar i landet i förskoleklass.
Verksamheten styrs av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, kallad Lgr11.
  

Källa: Skolverket

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin