Läs senare

M: Regeringen saknar plan för att vända utvecklingen

ReplikRegeringen har ingen plan för att vända utvecklingen på lärarutbildningen, skriver Moderaternas skol- och utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall i en replik till högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S).

02 Nov 2016

I halvtid i mandatperioden börjar regeringens bortförklaringar och undanflykter bli allt mer ihåliga. Den svenska skolan står inför stora utmaningar under de kommande åren. Vi har en allvarlig lärarbrist men dessutom en alltför låg kvalitet på lärarutbildningen. Det är då oroväckande att högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson endast verkar fokusera på antalet lärare. Vi moderater är övertygade om att detta inte kommer räcka. Fler lärare är en viktig fråga. Men lärarutbildningens kvalitet måste också utvecklas och förbättras, inte minst för att minska de oroväckande stora avhoppen från utbildningen. Tyvärr har Helene Hellmark Knutsson ingen plan för att vända utvecklingen.

Det är dessutom mycket märkligt att Helene Hellmark Knutsson hävdar att Moderaterna, under de senaste två mandatperioderna, inte gjorde några satsningar på höjda lärarlöner när det var precis det vi gjorde. Ministern måste ha missat eller glömt både karriärtjänstreformen och att Sverige var ett av de länder som ökade investeringarna i utbildning under finanskrisens värsta dagar. Detta samtidigt som BNP sjönk.

Regeringens strategi blir än mer underlig när man ser till deras syn på karriärtjänsterna. Regeringen säger att man vill verka för höjda lärarlöner men samtidigt vill man skära bort 5.000 karriärtjänster. Detta är inte bara olyckligt för svenska lärare utan går också emot OECD:s rekommendationer.

I den senaste OECD-rapporten presenterades två centrala områden där utveckling och förbättring är nödvändigt för den svenska skolan, lärarutbildningens kvalitet och lärarlönerna. Det är mycket beklagligt att regeringen inte har en plan för att tackla samtliga utmaningar. I vår plan för fler skickliga lärare investerar vi, till skillnad från regeringen, på att utöka den lärarledda undervisningstiden med 50 procent, att bättre knyta samman lärarutbildningens teoretiska och praktiska delar och fler relevanta kurser, däribland ledarskap.

Sverige behöver en regering som tar skolans utmaningar på allvar och har en plan för hur utvecklingen ska vändas. Det är tydligt att Helene Hellmark Knutsson och regeringen inte har någon sådan.

ur Lärarförbundets Magasin