Läs senare

Majoritet stöder mer lön till lärare

54 procent av svenska folket tycker att lärarna ska ha en större löneökning än andra. Störst stöd har lärarna bland kvinnor, akademiker och storstadsbor.

20 jan 2010
Majoritet stöder mer lön till lärare
Grafik: Mats Thorén

Lärarförbundens yrkanden som nyligen lämnades till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) innebär att lärarna ska ha mer än andra grupper, så att lönerelationerna ändras till deras fördel.
— Andra grupper har också haft en bättre löneutveckling än lärarna, förklarar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis
Sirén.

Lärarnas tidning har låtit undersökningsföretaget Skop fråga drygt 1 000 personer om de stöder lärarnas krav.
54 procent svarade ja, 43 procent nej. 3 procent visste inte.
— Mycket positiva siffror. Jag tror rent av att de hade varit ännu positivare om de svarande hade fått en utförligare motivering än den man kan ge i en enkätfråga, kommenterar Eva–Lis Sirén.
— Den som frågar sig vad som ska rädda jobben och välfärden inser ju snart att lärarna måste ställas i centrum.
Vi som var med om 90-talets nedskärningar vet vad som annars händer.
Stödet för lärarnas krav är störst bland kvinnor, yngre, välutbildade och i storstäderna (se faktaruta).

Undersökningen

SÅ LÖD FRÅGAN
»En 40-årig grundskol­lärare med fyra års högskoleutbildning tjänar i dag i genomsnitt 24 400 kronor per månad före skatt. Tycker du att lärarna ska få en högre löneökning än andra i avtalsrörelsen?«

SVAREN
Totalt svarade 54 procent ja och 43 procent nej.
58 procent av kvinnorna svarade ja, 51 procent av männen.
Av de med akademisk examen svarade 65 procent ja. Andelen bland de med högst 9-årig utbildning var 41 procent.
I Stockholms län svarade 67 procent ja, i Norrland 40 procent.
I åldrarna 18–34 år svarade 57 procent ja, i åldrarna 75–84 år svarade 49 procent ja.

TUSEN TILLFRÅGADES
Mellan den 7 och 21 december 2009 intervjuade Skop ett representativt urval på drygt tusen personer, 18—84 år, bosatta i Sverige.

ur Lärarförbundets Magasin