Läs senare

Malmö ger alla chansen

12 okt 2016


Malmö stad har valt att inkludera förstelärarna i lärar­lönelyftet. De har speciella uppdrag i sina förstelärartjänster som i många andra kommuner. Samtidigt har arbetsgivarna bedömt dem utifrån de statliga kriterierna för lärarlönelyftet.

— Vi har haft en rejäl diskussion kring detta. Förstelärarna har särskilda tjänster med särskilda uppdrag medan andra lärare får sina lönelyft utifrån att de är duktiga i sitt ordinarie arbete. Men i botten är de alla undervisande lärare som kan omfattas utifrån de statliga kriterierna för lärarlönelyftet, säger Kim Nybble, HR-chef på grundskoleförvaltningen i Malmö stad.

Förvaltningen prövade även om skolledarna skulle omfattas men kom fram till att de inte skulle göra det.

— Visst kan även de vara undervisande pedagoger men våra skolledare ägnar sig inte — i huvudsak — åt att undervisa, säger Kim Nybble.

De ansvariga tjänstemännen i kommunen hade en samverkansdialog med facken, men enligt Kim Nybble nåddes en samsyn hela vägen. Lärarlönelyften blir permanenta och nivån är 2 500 kr för alla. Det innebär att närmare 50 procent av Malmös 3 000 lärare och pedagoger omfattas.

Förstelärarna har tidigare haft tidsbegränsade uppdrag under tre år. Nu har Malmö infört att förstelärare kan ha antingen visstidsförordnande eller permanenta tjänster.

ur Lärarförbundets Magasin