Läs senare

Malmö har redan lönestopp – och facket säger inte nej

LönerI Malmö praktiseras redan det lönestopp för skolbytande lärare som Stockholm nu inför. Och här har facket inga invändningar.

av Stefan Helte
10 mar 2017
10 mar 2017

– Det blir jättekonstigt om skolor inom samma stad bjuder över varandra. Så är det inte i den privata sfären och det vore ur kommunalekonomisk synvinkel märkligt, säger Roine Selind, fackligt förtroendevald i Lärarförbundet Malmö och nyligen avgången avdelningsordförande.

Lärarnas tidning berättade på torsdagen att Stockholms stad skärper sina rutiner för rektorernas lönesättning. Redan tidigare har det funnits en policy om att rektorer inte ska bjuda över varandra när en lärare anställd i staden söker jobb på en annan skola. Men det har rektorerna gjort ändå. Nu ändrar utbildningsförvaltningen regelverket så att varje ny högre lön vid skolbyte måste godkännas av grundskole- eller gymnasiechef i staden.

I Malmö finns sedan ett antal år en princip om att den lärare som söker jobb på en annan skola i staden inte får högre lön på den nya skolan. Enligt Lärarförbundet i Malmö följs den principen till 100 procent.

Bör inte rektor, som har ansvar för budget och resultat på skolan, ha mandat att själv sätta lön?

– Vi ser inte rektorer och skolor som egna företag, utan de ingår i en helhet i staden. Varken elever, lärare eller skolor är betjänta av att lärare måste byta skola för att få upp lönen. Det är bättre att öka lönen för alla lärare. Och det har vi lyckats med de senaste åren, säger Roine Selind.

Göteborgs stad praktiserar också ett lönestopp för lärare som byter skola. Men det fungerar olika inom olika skolformer, enligt Lärarförbundet Göteborg.

Gymnasieskolan är samlad under en utbildningsförvaltning och där följs lönestoppet huvudsakligen. Men grundskolan ligger utlagd på tio stadsdelsnämnder stadsdelarna och där har lönekartellbildningen spruckit.

– HR-cheferna i stadsdelarna pratar ofta om att skolorna i de olika stadsdelsnämnderna inte ska bjuda över varandra. Men det finns inget nedskrivet dokument och den där ambitionen fungerar i praktiken inte, säger Lärarförbundets ordförande i Göteborg Elisabet Mossberg.

– När höstterminen börjar och rektorerna står där med obesatta tjänster ger rektorerna ändå det som lärarna begär.

ur Lärarförbundets Magasin